Kwaliteitszorg

Doelstellingen

  • In 2020 scoort 80 procent van de besturen een voldoende op de standaard kwaliteitszorg.
  • In 2020 werken besturen met een planmatige cyclus van kwaliteitszorg, op basis van een jaarlijkse zelfevaluatie.

Aandeel schoolbesturen dat een planmatige cyclus van kwaliteitszorg heeft, op basis van een jaarlijkse zelfevaluatie

Aandeel schoolbesturen dat een planmatige cyclus van kwaliteitszorg heeft, op basis van een jaarlijkse zelfevaluatie
PeriodeAandeel schoolbesturenAandeel schoolbesturen
201548%ambitie 48%
201647%ambitie 54%
201744%ambitie 61%
201841%ambitie 67%
201938%ambitie 74%
2020ambitie 80%

Welke beweging is zichtbaar

Bij de actualisatie van het bestuursakkoord is de doelstelling en daarmee ook de indicator aangepast. Met de invoering van het bestuursgerichte toezicht op 1 augustus 2017 wordt kwaliteitszorg niet langer op schoolniveau, maar op bestuursniveau beoordeeld door de inspectie. In 2018 gold voor 80 procent van de besturen dat zij op de standaard kwaliteitszorg van de inspectie met een voldoende werden beoordeeld. In 2019 was dit nagenoeg hetzelfde percentage (80,4 procent). Hoewel daarmee de eerste doelstelling behaald is, blijft het de komende jaren een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit percentage verder omhoog te brengen.  

Van de besturen geeft 38 procent aan op basis van een jaarlijkse zelfevaluatie te werken aan kwaliteitszorg. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2018 (41 procent) en 2017 (44 procent). 38 procent geeft aan dit eens per twee jaar te doen. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (32 procent). We zien verder een lichte afname van de mate waarin een bestuur bij zelfevaluatie gebruik maakt van de zelfevaluatie van de school/scholen (daling van 77 naar 74 procent). Dit percentage ligt nog altijd hoger dan dat van de laatste meting in 2017 (66 procent). 

Welke acties worden ondernomen

Besturen waarvan de kwaliteitszorg door de inspectie als onvoldoende wordt beoordeeld kunnen gebruik maken van het ondersteuningsprogramma Goed worden, Goed blijven van de PO-Raad. Sinds 1 september 2018 hebben 66 besturen  van het programma gebruik gemaakt.
De PO-Raad blijft besturen ondersteunen bij het verbeteren van hun kwaliteitszorg, onder meer door het bieden van ondersteuning bij zelfevaluatie.
In het kader van het project Duurzame ontwikkeling keken 198 besturen in 2019 en 2020 kritisch naar de wijze waarop zij de bestuurlijke kwaliteitszorg hebben ingericht en met ondersteuning voerden zij acties uit om de kwaliteitszorg waar nodig te verbeteren. De ondersteuning is niet uitsluitend gericht op het maken van een bestuurlijk zelfevaluatie.

Bron: Regioplan, Enquête Bestuursakkoord PO – tabellenrapport 2019 Brontabel als csv (184 bytes)