Aantal scholen dat Vensters PO gevuld heeft

Doelstelling

  • Bezoekers, waaronder ouders, die informatie over scholen willen, vinden op Scholen op de kaart relevante, complete en toegankelijke informatie. De betreffende scholen plaatsen de voor hen relevante indicatoren met eigen toelichtingen zoveel mogelijk in hun lokale context.
  • De PO-Raad is namens de sector eigenaar van Vensters PO. De PO-Raad biedt een passend informatie- en ondersteuningsaanbod aan scholen, zodat scholen die door ouders verzocht worden om informatie in 2020, een voor hen relevante set van centrale en decentrale indicatoren op hun schoolpagina kunnen presenteren. Deze scholen plaatsen de uitkomsten met een eigen toelichting in de lokale context.

Doel van de hernieuwde afspraken is scholen te ondersteunen en te stimuleren hun omgeving te informeren over het onderwijs, hoe zij dat doen en wat nodig is om dit beter te doen.
Hiertoe wordt een aantal acties ondernomen.

Aantal scholen dat Vensters PO gevuld heeft

Aantal scholen dat Vensters PO gevuld heeft
JaarAandeel scholen dat Vensters PO gevuld heeft
1-1-20171700
1-1-20182704
1-1-20193180
1-1-20203910
Bron: PO-Raad Brontabel als csv (111 bytes)

Welke beweging is zichtbaar

Vensers PO en de Benchmark PO en VO werken intensief samen aan het versterken van de verantwoording op school- en bestuursniveau. In 2020 krijgt Scholen op de Kaart een nieuwe look om zo toegankelijker te zijn voor ouders en andere geïnteresseerden. We zorgen ervoor dat de informatie duidelijk vindbaar en begrijpelijk is. Scholen op de kaart PO heeft met gemiddeld 58.000 bezoekers per maand in 2019 wederom een verbetering ten opzichte van 2018 laten zien. De stijgende lijn zet ook in 2020 door.

De monitoring van de PO-Raad laat zien dat 94,5 procent van de besturen (die 99,0 procent van de scholen vertegenwoordigen) het afgelopen half jaar heeft ingelogd in Vensters. 3.910 scholen hebben minimaal 80 procent van de vergelijkingsindicatoren gepubliceerd op 1 januari 2020. Het gebruik en de hoeveelheid content van Vensters blijft toenemen.

In 2019 is naast het Dashboard Passend Onderwijs ook de publieke website Samenwerkingsverbanden-op-de-kaart.nl ontwikkeld. Tevens is de site Primair-onderwijs-in-cijfers.nl gelanceerd.

Welke acties worden ondernomen

De leden van de PO-Raad hebben in hun strategische agenda afgesproken dat ieder schoolbestuur zich actief verantwoordt over zijn eigen kwaliteit en die van zijn scholen via Scholen op de Kaart, de website van Vensters. In dat licht is het vullen van Vensters door schoolbesturen vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De set van centrale en decentrale indicatoren die gevuld kan worden op Scholen op de kaart wordt afgestemd met belanghebbenden (waaronder OCW). Het is belangrijk dat steeds meer scholen en schoolbesturen Vensters als verantwoordingsinstrument gebruiken en daarom werkt de PO-Raad hard aan de doorontwikkeling:

  • De groei van het gebruik neemt nog steeds toe. Het gebruik en de waardering van de schoolgidsmodule is groot. We evalueren de module en sluiten nog beter aan op de wensen van de gebruikers.
  • Er wordt onverminderd ingezet op communicatie om het bereik van Vensters te vergroten. Dit doen we via diverse campagnes, deelname aan beurzen, zoekmachineoptimalisatie en aandacht voor Vensters en Scholen op de kaart via diverse platforms, media en blogs. Ook ondersteunt de PO-Raad scholen en besturen concreet met het invullen van hun schoolpagina. We bieden diverse communicatie- en leervormen aan voor aansluiting op de behoeften van de gebruikers. We organiseren regionale bijeenkomsten, schrijfsessies, belacties, ontwikkelen E-learnings en bieden informatie via instructievideo’s, animaties en handleidingen.
  • De site van Scholen op de kaart is vernieuwd voor betere aansluiting op de wensen en behoeften van de gebruikers (ouders). Aan de basis van de vernieuwing lag de inventarisatie van de wensen en behoeften door het bezoekersonderzoek van Markteffect (2019) en diverse gebruikerssessies. De site heeft een nieuwe vormgeving, is meer verhalend, bevat minder jargon en is volledig responsive. In 2021 onderzoekt de PO-Raad de naamsbekendheid van Scholen op de kaart.
  • De PO-Raad werkt integraal aan de ontwikkeling van diverse informatieproducten met een soortgelijke werking waarbij verantwoording en lastenverlichting hand in hand gaan.