Bestuursakkoord PO 2020

Hier vindt u de doelstellingen die zijn afgesproken in het geactualiseerde  Bestuursakkoord po, vertaald in indicatoren met streefwaarden. Waar mogelijk wordt de voortgang van de geactualiseerde doelstellingen in beeld gebracht en toegelicht aan de hand van realisatiecijfers op de indicatoren en andere relevante monitoringsgegevens.

Indicatoren zijn dus niet hetzelfde als doelen; een indicator moet wel iets zeggen over het desbetreffende doel, het is zogezegd een 'bewegingsmelder'.

De stippellijnen geven de gewenste ontwikkeling weer, op basis van de streefwaarden die zijn geformuleerd. De doorgetrokken lijnen representeren de beweging op de indicatoren.