Scholing voor volwassenen

De kenniseconomie vraagt dat mensen zich tijdens hun leven blijven ontwikkelen. Voor Nederland is het daarom belangrijk dat de Nederlandse burger ook na afsluiting van het reguliere onderwijs blijft leren.

Binnen de EU is hiervoor veel aandacht binnen het EU2020-programma over onderwijs en training. De EU-indicator voor deelname aan scholing door volwassenen is gedefinieerd als het percentage 25-64 jarigen, dat deelneemt aan (formeel of niet-formeel) onderwijs in de 4 weken voorafgaand aan het moment van enquêtering.

De EU streeft ernaar dat in 2020 minimaal 15% van de 25-64 jarigen deelneemt aan scholing. Voor Nederland is de nationale doelstelling minstens 20% deelname. Tussen 2000 en 2019 is de waarde van deze indicator in Nederland toegenomen van 15,5% naar 19,5%. Hiermee behoort Nederland in absolute zin nog steeds tot de best presterende landen van Europa op dit terrein, al is de groei de afgelopen jaren minder sterk geweest dan in enkele andere landen.

Deelname aan scholing door volwassenen

Deelname aan scholing door volwassenen Percentage van 25 - 64 jarigen dat deelneemt aan leeractiviteiten (2019)
Label NaamgevingLabel Data
Albaniï
Andorra
Wit Rusland
Belgiï8,2
Bosniï en Herzegovina
Bulgarije2
Cyprus5,9
Denemarken25,3
Duitsland8,2
Estland20,2
Faer?er
Finland29
Frankrijk19,5
Griekenland3,9
Hongarije5,8
Ierland12,6
IJsland
Italiï8,1
Kosovo
Kroatiï3,5
Letland7,4
Liechtenstein
Litouwen7
Luxemburg19,1
Macedoniï
Malta12
Moldaviï
Monaco
Montenegro
Nederland19,5
Noord-Cyprus
Noorwegen
Oekra´ne
Oostenrijk14,7
Polen4,8
Portugal10,5
Roemeniï1,3
Rusland
San Marino
Serviï
Sloveniï11,2
Slowakije3,6
Spanje10,6
Tsjechiï8,1
Turkije
Vaticaanstad
Verenigd Koninkrijk14,8
Zweden34,3
Zwitserland

Definitie: The indicator measures the share of people aged 25 to 64 who stated that they received formal or non-formal education and training in the four weeks preceding the survey (numerator). The denominator consists of the total population of the same age group, excluding those who did not answer to the question 'participation in education and training'. Adult learning covers both general and vocational formal and non-formal learning activities. Adult learning usually refers to learning activities after the end of initial education. Data stem from the EU Labour Force Survey (EU-LFS).
Hyperlink to the table:
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=sdg_04_60
Bron: Eurostat
Beschikbaarheidsdatum: 21 april 2020
Publicatiedatum: 8 juli 2020

Eurostat Brontabel als csv (812 bytes)