Internationaal onderzoek leraren (TALIS)

In het internationaal vergelijkend onderzoek 'Teaching and Learning International Survey' (TALIS) is in 48 landen de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs onderzocht.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn in de volgende figuren te vinden, zoals het percentage leraren dat tevreden is met zijn/haar werk. Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn nog meer figuren te raadplegen.

Percentage leraren dat tevreden is met zijn/haar werk

Percentage leraren dat tevreden is met zijn/haar werk Onderbouw vo
Land2018
Finland88%
Japan82%
Nederland94%
Engeland78%
Denemarken89%
Belgie (Vl.)93%
VS90%
Zweden90%
Frankrijk85%
TALIS gemiddelde90%

De tevredenheid onder Nederlandse vo-leraren in de onderbouw over hun beroep is groot: 94 van de 100  leraren geven  aan dat zij tevreden zijn met hun beroep. Dit percentage is hoger dan het internationaal gemiddelde en dat van veel omringende landen.

Bron: OESO, TALIS Brontabel als csv (155 bytes)
Percentage leraren dat vindt dat het beroep leraar wordt gewaardeerd door de maatschappij Onderbouw vo
Land2018
Finland58%
Japan34%
Nederland31%
Engeland29%
Denemarken19%
Belgie (Vl.)26%
VS36%
Zweden11%
Frankrijk7%
TALIS gemiddelde32%

In Nederland vindt 31% van de leraren in vo-onderbouw dat hun beroep wordt gewaardeerd door de maatschappij. Dit komt vrijwel overeen met het internationaal gemiddelde. In Finland (58%)  vindt een veel groter deel van de leraren dat het lerarenberoep wordt gewaardeerd door de maatschappij.

Bron: OESO, TALIS Brontabel als csv (154 bytes)
Tijdsindeling in de klas tijdens een gemiddelde les, 2018 Onderbouw vo
LandAdministratieOrde houdenLesgeven
Finland6%14%80%
Japan7%14%79%
Nederland10%17%72%
Engeland7%13%80%
Denemarken8%10%82%
Belgie (Vl.)10%15%74%
VS7%13%79%
Zweden6%11%82%
Frankrijk8%17%75%
TALIS gemiddelde8%13%78%

Leraren besteden het overgrote deel van hun onderwijstijd aan het geven van les, maar ook gedeeltelijk aan het houden van orde en administratieve taken. Nederlandse leraren blijken internationaal gezien iets minder dan gemiddeld tijd te besteden aan lesgeven (72% versus 78%)  en iets meer dan gemiddeld aan orde houden (17% versus 13%)  en administratie  (10% versus 8%).

Bron: OESO, TALIS Brontabel als csv (257 bytes)
Percentage schoolleiders dat aangeeft dat goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort te hebben aan gekwalificeerde en/of goed presterende leraren Onderbouw vo
Land2013
Finland17%
Japan80%
Nederland71%
Engeland46%
Denemarken15%
Belgie (Vl.)33%
VS34%
Zweden32%
Frankrijk32%
TALIS gemiddelde38%

Bijna driekwart van de Nederlandse schoolleiders (71%) vindt dat een tekort aan gekwalificeerde en/of goed presterende leraren goed onderwijs belemmert. Nederland scoort hier internationaal bovengemiddeld, alleen Japan scoort hoger. In landen als Finland en Denemarken ligt dit percentage een stuk lager; rond de 15 procent.

Bron: OESO, TALIS Brontabel als csv (155 bytes)