Internationale prestaties Primair Onderwijs (TIMSS/PIRLS)

De prestaties van Nederlandse basisschoolleerlingen worden in de onderzoeken TIMSS en PIRLS internationaal vergeleken.

De 'Progress in International Reading Literacy Study' (PIRLS) toetst de kennis van negen- en tienjarigen op het gebied van leesvaardigheid. De 'Trends in International Mathematics and Science Study' (TIMSS) toetst de kennis van negen- en tienjarigen op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen. De Nederlandse prestaties en die van de belangrijkste vergelijkingslanden zijn te vinden onder 'Gerelateerde grafieken'.

Prestaties lezen 9/10-jarigen

Prestaties lezen 9/10-jarigen
2001200620112016
SGP528558567576
HKG528564571569
USA542540556549
RUS528565568581
ENG553539552559
NED554547546545
SWE561549542555
HON543551539554
DUI539548541537

Nederlandse leerlingen in groep 6 van het primair onderwijs presteren bovengemiddeld op het terrein van leesvaardigheid. De PIRLS-score in 2016 is vrijwel gelijk gebleven aan die van 2006 en 2011. Vergeleken met 2001 zijn de scores in 2006, 2011, 2016 lager.

PIRLS 2001, 2006, 2011,2016 (IEA) Brontabel als csv (223 bytes)
Prestaties rekenen 9/10-jarigen
199520032007201120152019
NL549540535540530538
DUI525528522521
BEL-VL551549546532
ZWE503504519521
DEN523537539525
FIN545535532
ENG484531541542546556
USA518518529541539535
SIN590594599606618625
TIMSS schaalgemiddelde500500500500500500

Sinds de eerste meting in 1995 zijn de rekenprestaties van Nederlandse leerlingen in TIMSS licht afgenomen. In 2019 zijn de rekenprestaties duidelijk omhoog gegaan ten opzichte van 2015. Dit is een duidelijke stap omhoog. Nederland scoort met een score van 538 duidelijk boven het schaalgemiddelde van 500. De Nederlandse score is significant hoger dan de gemiddelde rekenscore van Denemarken, Duitsland, Zweden en Frankrijk. Alleen de Engelse leerlingen hebben met een toetsscore van 556 aanmerkelijk beter dan de Nederlandse leerlingen gepresteerd. Frankrijk is het enige vergelijkingsland met een gemiddelde toetsscore onder het TIMSS-gemiddelde van 500, namelijk 485.

De TIMSS-toets heeft vier prestatieniveaus: het geavanceerde, hoge, midden- en basisniveau. Bijna alle Nederlandse groep 6 leerlingen (98%) halen tenminste het basisniveau voor rekenen. In Nederland rekent 7% van de leerlingen op het geavanceerde niveau, in 2015 was dit nog 4%. Dit is een beperkte, maar significante toename.

TIMSS 1995, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 (IEA) Brontabel als csv (310 bytes)
Prestaties natuurwetenschappen 9/10-jarigen
199520032007201120152019
NL530525523531517518
DUI528528528518
BEL-VL518509512501
ZWE525533540537
DEN517528527522
FIN570554555
ENG528540542529536537
USA542536539544546539
SIN523565587583590595
TIMSS schaalgemiddelde500500500500500500

De gemiddelde toetsscore voor natuuronderwijs is 518. Van de 58 TIMSS-landen hebben achttien landen een significant hogere score dan Nederland behaald. Evenals bij rekenen is Singapore ook in de natuurwetenschappelijke vakken koploper met een score van 595. De Filippijnen heeft wederom de laagste score (249). In Nederland is de score voor natuuronderwijs gelijk gebleven aan 2015.

TIMSS 1995, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 (IEA) Brontabel als csv (310 bytes)