Internationale prestaties op Engels (niveau B)

De 'European Survey on Language Competences' meet de vaardigheid van leerlingen in vreemde talen landen of taalgemeenschappen in 16 landen. In Nederland vindt het onderzoek plaats onder leerlingen in het 3e jaar van havo en vwo, en het 4e leerjaar van vmbo.

Percentage leerlingen met niveau B in Engels

Percentage leerlingen met niveau B in Engels naar vaardigheid (2011)
LezenLuisterenSchrijven
Portugal26%38%27%
Frankrijk13%14%16%
Belgie (Vl.)80%87%72%
Belgie (Fr.)31%27%29%
Nederland60%77%60%
Spanje29%24%27%
Zweden81%91%75%
Polen24%28%23%

Zweedse, Nederlandse en Vlaamse leerlingen presteren het best in lezen, schrijven en luisteren van Engels. Het percentage leerlingen dat het niveau B haalt, is voor die landen verreweg het hoogst.

ESLC 2012 (4.3.1.1) Brontabel als csv (207 bytes)