Internationale mobiele studenten in Nederland

Ruim 2% van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs studeert in het buitenland. 45% van deze studenten studeert in een land binnen de EU-22.

Het percentage is in Nederland in 2018 hoger dan de jaren ervoor. Tussen 2010 en 2014 is dit percentage gestegen van 4% naar 10% en vervolgens tot 12% in 2018. Er zijn 6 keer zoveel studenten die naar Nederland toekomen voor studie dan Nederlandse studenten die in het buitenland gaan studeren.

Er zijn verschillen tussen de bachelor en de master studenten. Zie hiervoor ook de gerelateerde grafiek.

Aandeel internationale mobiele studenten

Aandeel internationale mobiele studenten Als percentage van alle studenten in het hoger onderwijs (tertiair niveau)
Land20152020
BEL11%10%
CAN11%18%
DEN10%10%
DUI8%11%
EST5%12%
FIN8%8%
FRA10%9%
JAP3%6%
KOR2%4%
NED10%13%
NZL21%17%
NOR4%4%
OOS16%18%
VK18%20%
VS18%20%
ZWE6%7%
OESO5%7%
EU-227%8%

In Nederland zijn 11% van de bachelorstudenten internationale studenten, en 19% van de masterstudenten zijn internationale studenten.

Daarmee zit Nederland ruim boven zowel het OESO-gemiddelde van 5% van de bachelorstudenten en 14% van de masterstudenten alsook boven het gemiddelde van de EU-22 landen van 6% van de bachelorstudenten en 13% van de masterstudenten.

Er zijn ook landen die veel meer studenten uit andere landen ontvangen. Een voorbeeld daarvan is het Verenigd Koninkrijk, daar is 19% van de ingeschreven studenten internationaal mobiel.

Bron: EAG 2022, tabel B6.1 Brontabel als csv (238 bytes)
Aandeel internationale mobiele studenten naar niveau, 2020 Als percentage van alle studenten in het hoger onderwijs (tertiair niveau)
Landbachelormasterpromovendi
BEL7%20%33%
CAN14%20%36%
DEN6%20%36%
DUI7%17%23%
EST8%18%26%
FIN6%10%25%
FRA7%13%38%
JAP3%10%21%
KOR3%11%17%
NED11%19%48%
NZL14%34%49%
NOR2%7%23%
OOS19%23%37%
VK16%40%41%
VS5%12%26%
ZWE3%12%36%
OESO5%14%24%
EU-226%13%24%

Van alle bachelorstudenten in het hoger onderwijs (ISCED 6) in Nederland is in 2020 11% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). De gemiddelde diplomamobiliteit voor bachelorstudenten in de OESO-landen is 5%.

Van alle masterstudenten in het hoger onderwijs (ISCED 7) in Nederland is in 2020 19% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). De gemiddelde diplomamobiliteit voor masterstudenten in de OESO-landen is 14%.

Bron: EAG 2022, tabel B6.1 Brontabel als csv (331 bytes)