Burgerschap

De taak van het onderwijs gaat verder dan taal en rekenen. Goed onderwijs speelt een belangrijke rol in de sociale ontwikkeling van jongeren: de overdracht van waarden, normen en gedragingen. Deze socialisatiefunctie is sinds 2006 vastgelegd in de burgerschapsopdracht van scholen.

De kennis over politiek en maatschappelijke onderwerpen van leerlingen in de onderbouw van het vo wordt internationaal getoetst in het onderzoek 'International Civic and Citizenship Study' (ICCS) van de IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Het figuur toont de gemiddelde score per land op deze kennistoets over burgerschap. Onder 'Gerelateerde grafieken' wordt het percentage leerlingen per beheersingsniveau op basis van de kennistoets gegeven.

Gemiddelde score per land op de kennistoets over burgerschap

Gemiddelde score per land op de kennistoets over burgerschap
LandICCS 2009ICCS 2016
FIN576577
DEN576586
ZWE537579
VK519
BEL (VL)514537
NED494523
Int. Gem.500517

Nederlandse leerlingen hebben internationaal gezien gemiddelde kennis van politieke en maatschappelijke onderwerpen (score van 523). Europees gezien blijft de kennis van Nederlandse leerlingen gemiddeld achter. Vooral leerlingen uit Scandinavische landen bezitten veel kennis over politieke en maatschappelijke onderwerpen. De kennis is ten opzichte van de vorige meting in 2009 toegenomen in alle gepresenteerde landen.

IEA (ICCS 2009,2016) Brontabel als csv (124 bytes)
Percentage leerlingen per beheersingsniveau politiek en maatschappelijk burgerschap
LandOnder niveau Dniveau DNiveau CNiveau BNiveau A
FIN0,30%2,30%10,00%27,00%60,40%
DEN0,40%2,30%10,20%24,60%62,40%
ZWE0,70%3,60%12,20%25,20%58,30%
Bel VL0,20%4,60%19,10%36,60%39,50%
NED0,90%8,20%23,20%32,10%35,60%
Int Gem2,70%9,80%21,20%31,50%34,70%

Ongeveer één op de drie leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft een zeer goed begrip van politiek en maatschappelijk burgerschap, en is toegerust om actief invulling te geven aan zijn/haar rol als burger (beheersingsniveau A). Nederlandse kinderen hebben daarmee een lager beheersingsniveau van deze aspecten dan in vergelijkbare landen. Ten opzichte van de vorige meting is het aandeel leerlingen met het hoogste beheersingsniveau toegenomen.  

IEA (ICCS 2016) Brontabel als csv (500 bytes)