Met internationaal vergelijkende informatie vergelijken we het Nederlandse onderwijsstelsel met dat van andere landen.

Onderwijs Internationaal

Education at a Glance (OESO)

De OESO-publicatie 'Education at a Glance' bevat gegevens over deelnemers, personeel, financiën en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt van ruim 35 landen. Nederland vergelijken we hier met omliggende landen en de twee grootste economieën van de OESO (Japan en Verenigde Staten).

De OESO- informatie is aangevuld met gegevens uit internationaal vergelijkende onderzoeken zoals PISA, PIAAC en TALIS (OESO), TIMSS, PIRLS en ICCS (IEA).

EU2020-strategie

Op Europees niveau worden ook landen vergeleken, maar dan aan de hand van de EU2020-strategie waarin ambitieuze onderwijsdoelstellingen gesteld zijn voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid.

In mei 2009 is door de Europese Onderwijs- Jeugd- en Cultuurraad een nieuwe set van gezamenlijke doelstellingen vastgesteld in het werkprogramma Education and Training 2020. Dit werkprogramma is in samenhang met de bredere EU-strategie voor ‘jobs and growth’ die een jaar later (maart 2010) door de Europese Raad werd gelanceerd. De voortgang  op de onderwijsdoelstellingen wordt gevolgd met onderstaande indicatoren.