Leven Lang Ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen is een Europees kengetal waar jaarlijks nieuwe cijfers over verschijnen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen wordt verzameld, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau.

In dit kengetal zijn jaarcijfers opgenomen voor personen van 25 tot 65 jaar. Het kengetal wordt gepresenteerd voor het totaal van de 27 landen van de Europese Unie en voor Nederland. Vervolgens is leven lang ontwikkelen uitgesplitst naar leeftijd en hoogst behaald onderwijsniveau in combinatie met geslacht. Daaronder staan cijfers over leven lang ontwikkelen naar positie op de arbeidsmarkt.

Leven lang ontwikkelen (25 tot 65 jaar) voor de EU-27 en Nederland

Leven lang ontwikkelen (25 tot 65 jaar) voor de EU-27 en Nederland In procenten
Europese Unie (27 landen)Nederland
20118,117,1
20128,216,9
20139,917,9
201410,118,3
201510,118,9
201610,318,8
201710,419,1
201810,619,1
201910,819,5
20209,218,8

In Nederland geeft 19% van de 25- tot 65-jarigen aan een opleiding of cursus te volgen. Hiermee ligt de deelname aan leven lang ontwikkelen in Nederland hoger dan gemiddeld in de EU. Ten opzichte van 2019 is sprake van een lichte daling. Voor Nederland geldt dat in 2020 met name minder korte opleidingen of cursussen zijn gevolgd. 

Eurostat Brontabel als csv (194 bytes)

Leven lang ontwikkelen naar geslacht en leeftijd

Leven lang ontwikkelen naar geslacht en leeftijd 2020
TotaalMannenVrouwen
Totaal 25 tot 65 jaar18,817,919,8
25 tot 35 jaar28,928,729,2
35 tot 45 jaar19,81821,6
45 tot 55 jaar15,914,317,4
55 tot 65 jaar11,611,211,9

Naarmate personen ouder worden, neemt de deelname aan leven lang ontwikkelen af. Zo zijn er van de groep 25- tot 35-jarigen meer dan twee keer zoveel die een opleiding of cursus volgen als onder de 55- tot 65-jarigen. Bij de jongste groep zijn er relatief veel die nog een lange opleiding volgen en gaat het bijvoorbeeld om langstudeerders, terwijl onder de oudere groepen de cursussen veel meer in trek zijn. Vrouwen volgen vaker nog een opleiding of cursus dan mannen in die leeftijdscategorie.

Eurostat Brontabel als csv (184 bytes)
Leven lang ontwikkelen (25 tot 65 jaar) naar hoogst behaald onderwijsniveau en geslacht 2020
LaagopgeleidMiddelbaar opgeleidHoogopgeleid
Totaal9,91824,2
Mannen9,817,722,3
Vrouwen10,118,326

Het volgen van een opleiding of cursus is onder hoogopgeleiden gebruikelijker dan onder laagopgeleiden. Zo ging het bij de hoogopgeleiden in 2020 om een kwart van de 25- tot 65-jarigen, onder laagopgeleiden was dat 10%. Vooral hoogopgeleide vrouwen nemen relatief vaak deel aan leven lang ontwikkelen. Ook bij de middelbaar opgeleiden komt het bij vrouwen net iets vaker voor dat er nog een cursus of opleiding wordt gevolgd dan bij mannen. Laagopgeleide mannen en vrouwen nemen ongeveer even vaak deel aan leven lang ontwikkelen.

Eurostat Brontabel als csv (112 bytes)

Leven lang ontwikkelen (25 tot 65 jaar) naar positie op de arbeidsmarkt

Leven lang ontwikkelen (25 tot 65 jaar) naar positie op de arbeidsmarkt In procenten
WerkzaamWerkloosNiet-beroepsbevolking
201118,717,810,6
201218,6179,9
201319,817,110,1
201420,316,710,2
201520,818,311
201620,618,111,2
201720,718,212,1
201820,618,612,5
201920,819,512,7
202019,92312,9

In 2020 volgden personen die werkloos waren vaker een opleiding of cursus dan personen die werkzaam waren of personen die tot de niet-beroepsbevolking behoorden. In voorgaande jaren namen juist de werkzamen vaker deel aan leven lang ontwikkelen dan werklozen. 2020 was een bijzonder jaar vanwege de coronacrisis. De samenstelling van de groep werklozen is hierdoor anders dan voorgaande jaren. 

Eurostat Brontabel als csv (245 bytes)