Landelijke vsv cijfers

In 2019-2020 is het aantal vsv'ers (sterk) gedaald. Er zijn 22.785 vsv'ers in totaal, 1,72% van de totale startpopulatie.

Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten worden vsv'ers genoemd. Op deze pagina worden de nieuwe vsv'ers getoond die binnen een schooljaar ontstaan, dit betreft de landelijke vsv cijfers. Hieronder wordt het aantal vsv'ers en het vsv percentage weergegeven. 

Aantal vsv’ers door de jaren heen

Aantal vsv’ers door de jaren heen
Aantal vsv
2012-1327760
2013-1425622
2014-1524451
2015-1622953
2016-1723744
2017-1825848
2018-1926894
2019-2022785

In deze figuur is de ontwikkeling in het aantal vsv'ers door de jaren heen zichtbaar. De grote daling tussen 2011-2012 en 2012-2013 komt deels door een verbeterde meetmethode. De daling van het aantal vsv'ers zette tot en met 2015-2016 door. In 2016-2017 is voor het eerst weer een lichte stijging te zien die zich heeft doorgezet in 2017-2018 en 2018-2019.

In 2019-2020 is het aantal vsv'ers sterk gedaald. Er zijn 22.785 vsv'ers in totaal, waarvan 18.512 in het mbo.

DUO Brontabel als csv (133 bytes)
Percentage vsv door de jaren heen
vsv %
2011-122,76%
2012-132,09%
2013-141,94%
2014-151,81%
2015-161,70%
2016-171,75%
2017-181,91%
2018-192,01%
2019-201,72%

In deze figuur is de ontwikkeling in het vsv percentage door de jaren heen zichtbaar. De grote daling tussen 2011-2012 en 2012-2013 komt deels door een verbeterde meetmethode. De daling van het vsv-percentage zette tot en met 2015-2016 door. In 2016-2017 is voor het eerst weer een lichte stijging te zien die zich heeft doorgezet in 2017-2018 en 2018-2019.

In 2019-2020 is het aandeel vsv'ers sterk gedaald en is 1,72% van de totale startpopulatie.

Brontabel als csv (143 bytes)