Studiewaarde

Vanaf 2016 krijgen mbo-instellingen een extra beloning (de resultaatafhankelijke beloning) van het ministerie OC&W als zij meer studenten dan voorheen begeleiden naar een hoger diploma dan verwacht kan worden op basis van hun vooropleiding. De maat waarin dit gemeten wordt heet studiewaarde.

Onder studiewaarde wordt verstaan de mate waarin een mbo-instelling erin slaagt meer studenten dan voorheen te begeleiden naar een zo hoog mogelijk diploma, gegeven hun vooropleiding. De studiewaarde wordt berekend door het verschil te nemen tussen het niveau van de behaalde diploma's en het te verwachten niveau van de diploma's. Het verwachte diplomaniveau wordt bepaald per vooropleiding aan de hand van de behaalde diploma's in de voorgaande jaren op landelijk niveau. Dit wordt ook wel de referentiewaarde genoemd.

Voor meer informatie over studiewaarde kunt u terecht op  www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl.