Uurlonen van mbo'ers uitgestroomd uit het voltijd bol-onderwijs

Het uurloon wordt bepaald van de groep mbo-gediplomeerden die werkzaam is als werknemer.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep gediplomeerde bol-voltijd uitstromers die werk hebben als werknemer en naar domein. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van mbo-uitstromers naar niveau.

Uurloon van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar domein

Uurloon van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar domein In euro
Totaalafbouw, hout en onderhoudentreeambacht, laboratorium en gezondheidstechniekbouw en infraeconomie en administratiehandel en ondernemerschaphoreca en bakkerijinformatie en communicatietechnologiemedia en vormgevingmobiliteit en voertuigentechniek en procesindustrietoerisme en recreatietransport, scheepvaart en logistiekuiterlijke verzorgingveiligheid en sportvoedsel, natuur en leefomgevingzorg en welzijncross-over
uurloon, 1e kwartiel11,6511,4510,212,5813,1511,3310,8711,2811,5311,2311,6913,3311,3412,219,7911,2910,7614,049,38
uurloon, mediaan13,5112,5712,0814,5615,2812,7211,9612,4712,9312,1513,1515,312,4113,7911,2612,8811,8315,8211,6
uurloon, 3e kwartiel15,9614,413,816,7517,5414,4513,513,5914,8113,4914,5218,1913,416,2712,3315,1413,1217,9413,33

Het mediane uurloon van de bol-voltijd gediplomeerden uit schooljaar 2017/2018 die ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2019) werknemer waren, lag op €13,51. Een kwart van hen verdiende na 1 jaar minder dan €11,65 (1e kwartiel) en een kwart verdiende na 1 jaar meer dan €15,96 (3e kwartiel). Werknemers met opleiding uit domein 'zorg en welzijn' (€15,82) hadden het hoogste mediane uurloon. Het laagste mediane uurloon hadden werknemers met een opleiding uit domein 'uiterlijke verzorging' (€11,26).

CBS Brontabel als csv (837 bytes)
Uurloon van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar niveau In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal11,6513,5115,96
Entreeopleiding10,212,0813,8
Basisberoepsopleiding9,9112,0213,94
Vakopleiding11,6113,7216,34
Middenkader- of specialistenopleiding12,0113,8916,13

Het mediane uurloon van bol-voltijd gediplomeerden uit schooljaar 2017/2018 die ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2019) werknemer waren, lag op €13,51. Werknemers uit de middenkader-/specialistenopleiding hadden met €13,89 het hoogste mediane uurloon. Uitstromers uit de basisberoepslopleiding verdienden met een mediaan uurloon van €10,02 het minst. Bij de uitstromers uit de vakopleiding is de spreiding tussen lage en hoge uurlonen (1e en 3e kwartiel) het grootst.

CBS Brontabel als csv (2 kB)