Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Na een mbo-opleiding kunnen studenten ook doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo of naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Middelbaar beroepsonderwijs

De mbo-instellingen spelen een belangrijke rol in de regio, dragen bij aan Leven Lang Ontwikkelen en  spelen een belangrijke rol in het toeleiden van kwetsbare groepen naar een diploma. 

Beroepsonderwijs

Een mbo-student kan kiezen voor de beroepsopleidende leerweg (bol) of voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij bbl vindt het grootste deel van de opleiding plaats in de praktijk. 

Binnen het mbo worden 4 kwalificatieniveaus onderscheiden: 

  • entreeopleiding  (niveau 1) 
  • basisberoepsopleiding (niveau 2) 
  • vakopleiding (niveau 3) 
  • middenkader- en specialistenopleiding (niveau 4) 

Voor elk niveau kan een opleiding worden gevolg in één van de volgende 4 sectoren: 

  • Zorg en Welzijn
  • Techniek
  • Economie  
  • Landbouw en natuurlijke omgeving (ook wel groen onderwijs genoemd) 

Volwasseneducatie

Educatie, het onderwijs voor volwassenen, bestaat uit voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en basiseducatie. Basiseducatie bevat breed maatschappelijk functioneren, sociale redzaamheid en Nederlands als tweede taal (NT2). Basiseducatie is een eerste stap op weg naar verdere scholing en ontwikkeling.