Tevredenheid van studenten in het wo

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten in het hoger onderwijs (ho) hun mening kunnen geven over hun opleiding.

Er wordt jaarlijks gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun opleiding in het algemeen en naar hun tevredenheid over een aantal opleidingsaspecten zoals inhoud, studielast, studiebegeleiding, voorbereiding op de beroepsloopbaan en docenten (zie de 'gerelateerde grafiek').
Er zijn geen recentere waarden uit de Nationale Studenten Enquête beschikbaar; in 2018-2019 vanwege de AVG-discussie en in 2019-2020 vanwege de coronacrisis.

Percentage wo-studenten dat (zeer) tevreden is over hun opleiding in het algemeen, 2010-2018

Percentage wo-studenten dat (zeer) tevreden is over hun opleiding in het algemeen, 2010-2018
percentage dat tevreden is
201080,8
201181,8
201281,9
201380,1
201481,3
201583,8
201684,9
201785,2
201883,9

In 2018 was bijna 84% van de wo-studenten (zeer) tevreden over hun opleiding in het algemeen. Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een lichte daling. In de afgelopen jaren is het aandeel (zeer) tevreden studenten gestegen; 3 procentpunten in de periode 2010-2018. 

Bron: Studiekeuze123; Nationale Studentenenquête Brontabel als csv (128 bytes)
Tevredenheid van wo-studenten naar een aantal aspecten van hun opleiding, 2018
Waardering
Algemeen Oordeel Opleiding4,1
Groepsgrootte4,0
Stage Ervaring4,0
Algemene Vaardigheden3,9
Inhoud opleiding3,9
Studierooster3,9
Docenten3,8
Studiefaciliteiten3,7
Toetsing en Beoordeling3,7
Wetenschappelijke vaardigheden3,7
Studiebegeleiding3,6
Studielast3,6
Uitdagend onderwijs3,6
Informatievoorziening3,5
Kwaliteitszorg3,4
Internationalisering3,3
Stage en Opleiding3,3
Aansluiting Beroepspraktijk3,2
Voorbereiding Beroepsloopbaan3,2

Ook per deelaspect zijn wo-studenten gemiddeld genomen tevreden. Het meest tevreden zijn ze over de groepsgrootte en hun stage-ervaring (4,0). Met een gemiddelde score van 3,2 zijn ze het minst tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan en aansluiting met de beroepspraktijk.

Bron: Studiekeuze123; Nationale Studentenenquête Brontabel als csv (488 bytes)