Tevredenheid van studenten in het hbo

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten in het hoger onderwijs (ho) hun mening kunnen geven over hun opleiding.

Er wordt jaarlijks gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun opleiding in het algemeen en naar hun tevredenheid over een aantal opleidingsaspecten zoals inhoud, studielast, studiebegeleiding, voorbereiding op de beroepsloopbaan en docenten (zie de 'gerelateerde grafiek').
Er zijn geen recentere waarden uit de Nationale Studenten Enquête beschikbaar; in 2018-2019 vanwege de AVG-discussie en in 2019-2020 vanwege de coronacrisis.

Percentage hbo-studenten dat (zeer) tevreden is over hun studie in het algemeen, 2010-2018

Percentage hbo-studenten dat (zeer) tevreden is over hun studie in het algemeen, 2010-2018
percentage dat tevreden is
201065,8
201165,6
201267,6
201368,2
201469,9
201573,1
201675,6
201775,8
201872,9

In 2018 was bijna 73% van de hbo-studenten (zeer) tevreden over hun opleiding in het algemeen. Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een lichte daling. In de afgelopen jaren is het aandeel (zeer) tevreden studenten sterk gestegen; 7 procentpunten in de periode 2010-2018. 

Bron: Studiekeuze123; Nationale Studentenenquête Brontabel als csv (128 bytes)
Tevredenheid over een aantal aspecten van het hoger beroepsonderwijs door hbo-studenten, 2018
Waardering
Algemeen Oordeel Opleiding3,8
Stage Ervaring3,9
Algemene Vaardigheden3,8
Groepsgrootte3,8
Voorbereiding Beroepsloopbaan3,7
Aansluiting Beroepspraktijk3,6
Docenten3,6
Inhoud opleiding3,6
Praktijkgerichte vaardigheden3,6
Toetsing en Beoordeling3,6
Studiebegeleiding3,5
Studiefaciliteiten3,5
Uitdagend onderwijs3,5
Informatievoorziening3,4
Studielast3,4
Studierooster3,4
Kwaliteitszorg3,3
Internationalisering3,2
Stage en Opleiding3,2

Ook per deelaspect zijn hbo-studenten gemiddeld genomen veelal tevreden. Het meest tevreden zijn ze over stage-ervaring (3,9). Met een gemiddelde score van 3,2 zijn ze het minst tevreden over internationalisering en Stage en Opleiding.

Bron: Studiekeuze123; Nationale Studentenenquête Brontabel als csv (486 bytes)