Sociale veiligheid

Alle mensen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om te worden wie ze willen zijn. Het beleid is er op gericht de sociale veiligheid van vrouwen en lhbti-personen te  vergroten en gendergerelateerd geweld tegen te gaan.   

Vrouwen als slachtoffer van huiselijk geweld

Geschat wordt dat er jaarlijks meer dan 200.000 personen in Nederland slachtoffer zijn van systematisch huiselijk geweld en meer dan een miljoen van incidenteel huiselijk geweld. Ruim tweederde van dit geweld wordt gepleegd door (ex)partners. Vrouwen zijn hierbij bijna altijd slachtoffer. Vrouwen voelen zich ook onveiliger in hun buurt dan mannen.

Vrouwen als slachtoffer van seksueel geweld

Er zijn ook veel meisjes en vrouwen slachtoffer van seksueel geweld. 34% van (alle) vrouwen en 8% van de mannen maakt ooit in hun leven een of andere vorm van seksueel geweld mee. Daarnaast is 17% van de meisjes en 5% van de jongens weleens gedwongen om seksuele dingen te doen die ze niet wilden.