Onderwijsniveau van vrouwen

Het meten van het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking vindt plaats met behulp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau, wordt verzameld. Op basis van deze enquête kunnen we het onderwijsniveau naar migratieachtergrond weergeven.

Onderwijsniveau van vrouwen (15 tot 65 jaar, exclusief onderwijsvolgenden) naar migratieachtergrond, 2019

Onderwijsniveau van vrouwen (15 tot 65 jaar, exclusief onderwijsvolgenden) naar migratieachtergrond, 2019 in procenten
LaagMiddelbaarHoogWeet niet, onbekend
Totaal 15 tot 65 jaar21,239,137,91,8
Nederlandse achtergrond19,840,938,31
Westers1933,644,92,5
Niet-westers30,634,329,65,5

Het onderwijsniveau van niet-onderwijsvolgende vrouwen van 15 tot 65 jaar verschilt naar migratieachtergrond. Zo zijn vrouwen met een westerse migratieachtergrond vaker hoogopgeleid dan vrouwen met een Nederlandse achtergrond. Dat wil zeggen dat zij vaker over een hbo of universitair diploma beschikken. Vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn juist vaker laagopgeleid dan Nederlandse vrouwen.

CBS (Enquête Beroepsbevolking) Brontabel als csv (192 bytes)