Onderwijsniveau van vrouwen en mannen

Het meten van het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking vindt plaats met behulp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau, wordt verzameld. Op basis van deze enquête kunnen we het onderwijsniveau naar leeftijdsklasse weergeven.

Onderwijsniveau van vrouwen en mannen (15 tot 65 jaar, exclusief onderwijsvolgenden) naar leeftijdsklasse, 2020

Onderwijsniveau van vrouwen en mannen (15 tot 65 jaar, exclusief onderwijsvolgenden) naar leeftijdsklasse, 2020 in procenten
weet niet, onbekendhbo, wombo2-4, havo, vwobao, vmbo, mbo1, avo onderbouw
V 15-24jr1,926,351,020,8
M 15-24jr1,913,055,229,8
V 25-34jr1,756,033,29,1
M 25-34jr1,546,438,913,2
V 35-44jr2,450,234,712,7
M 35-44jr2,143,737,716,5
V 45-54jr1,936,042,219,9
M 45-54jr2,438,939,119,6
V 55-64jr1,827,637,832,7
M 55-64jr2,034,537,725,8

Het onderwijsniveau van niet-onderwijsvolgende vrouwen en mannen van 15 tot 65 jaar verschilt naar leeftijdsklasse. Zo zijn vrouwen over het algemeen iets vaker opgeleid op hbo/wo-niveau dan mannen. Dit geldt voor de 15- tot 45-jarigen. Onder de 45- tot 65-jarigen is het aandeel hbo/wo-opgeleiden juist groter bij mannen. Jongere generaties kennen een steeds groter wordend aandeel hbo/wo-opgeleiden dan oudere generaties, deze trend is onder vrouwen iets sterker dan onder mannen.

CBS (Enquête Beroepsbevolking) Brontabel als csv (438 bytes)