Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters: uurloon

Het uurloon van gediplomeerde schoolverlaters uit mbo, hbo en wo die werkzaam zijn als werknemer.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien op drie peilmomenten: direct na het verlaten van het onderwijs en één en twee jaar later.

De eerste grafiek laat het uurloon van gediplomeerde schoolverlaters uit het mbo zien. De uurlonen van de schoolverlaters uit hbo en wo met respectievelijk een hbo-bachelor- en wo-masterdiploma staan in de 'gerelateerde grafieken'.

Uurloon van mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2017-2018

Uurloon van mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2017-2018 bol-voltijd en bbl; (mediaan) uurloon van werknemers, in euro's
Datumvrouwenmannen
okt-1813,5612,66
okt-1914,9514,22
okt-2016,2615,72

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze in 2018 het onderwijs met een mbo-diploma hebben verlaten, bedroeg 13,07 euro. Hoe langer van school en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt. Dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar later is het loon gestegen tot 15,98 euro per uur. Mbo-gediplomeerde vrouwen krijgen tot twee jaar nadat ze het onderwijs hebben verlaten in doorsnee een hoger uurloon dan mannen, maar het verschil tussen beide groepen wordt elk jaar iets kleiner. Een deel van het verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen hangt samen met het behaalde mbo-niveau: vrouwen halen vaak een hoger niveau dan mannen.

CBS (Onderwijsstatistieken) Brontabel als csv (84 bytes)
Uurloon van hbo-bachelorgediplomeerde schoolverlaters uit 2017-2018 exclusief deeltijdopleidingen; (mediaan) uurloon van werknemers, in euro's
Datumvrouwenmannen
okt-1815,8115,71
okt-1917,5817,44
okt-2019,4219,23

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze in 2018 het onderwijs met een hbo-bachelor-diploma hebben verlaten, bedroeg 15,76 euro. Hoe langer uit het onderwijs en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt. Dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar na uitstroom uit het hbo-onderwijs is het loon gestegen tot 19,33 euro per uur. De uurlonen van vrouwen en mannen ontlopen elkaar weinig.     

CBS (Onderwijsstatistieken) Brontabel als csv (84 bytes)
Uurloon van wo-mastergediplomeerde schoolverlaters uit 2017-2018 exclusief deeltijdopleidingen; (mediaan) uurloon van werknemers, in euro's
Datumvrouwenmannen
okt-1816,9717,7
okt-1919,2219,61
okt-2021,5221,98

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze in 2018 het onderwijs met een wo-master hebben verlaten, bedroeg 17,32 euro. Hoe langer uit het onderwijs en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt. Dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar later is het loon gestegen tot 21,71 euro per uur. Wo-mastergediplomeerde vrouwen met een baan als werknemer krijgen tot twee jaar nadat ze het onderwijs hebben verlaten een iets lager uurloon dan mannen. Dit verschil is het grootst direct na het verlaten van het onderwijs. Vrouwen kregen toen 73 eurocent per uur minder dan mannen. 

CBS (Onderwijsstatistieken) Brontabel als csv (83 bytes)