Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters: uurloon

Het uurloon van gediplomeerde schoolverlaters uit mbo, hbo en wo die werkzaam zijn als werknemer.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien op drie peilmomenten: direct na het verlaten van het onderwijs en één en twee jaar later.

De eerste grafiek laat het uurloon van gediplomeerde schoolverlaters uit het mbo zien. De uurlonen van de schoolverlaters uit hbo en wo met respectievelijk een hbo-bachelor- en wo-masterdiploma staan in de 'gerelateerde grafieken'.

Uurloon van mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2016-2017

Uurloon van mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2016-2017 bol-voltijd en bbl; (mediaan) uurloon van werknemers, in euro's
vrouwenmannen
oktober 201712,9212,01
oktober 201814,5213,77
oktober 201915,5615,06

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze in 2017 het onderwijs met een mbo-diploma hebben verlaten, bedroeg 12,41 euro. Hoe langer van school en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt; dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar later is het loon gestegen tot 15,31 euro per uur. Mbo-gediplomeerde vrouwen krijgen tot twee jaar nadat ze het onderwijs hebben verlaten gemiddeld een hoger uurloon dan mannen, maar het verschil tussen beide groepen wordt elk jaar iets kleiner. Een deel van het verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen hangt samen met het behaalde mbo-niveau: vrouwen halen vaak een hoger niveau dan mannen.

CBS Brontabel als csv (97 bytes)
Uurloon van hbo-bachelorgediplomeerde schoolverlaters uit 2016-2017 exclusief deeltijdopleidingen; (mediaan) uurloon van werknemers, in euro's
vrouwenmannen
oktober 201715,0514,97
oktober 201817,1516,88
oktober 201918,5818,68

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze in 2017 het onderwijs met een hbo-bachelordiploma hebben verlaten, bedroeg 15,02 euro. Hoe langer uit het onderwijs en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt; dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar na uitstroom uit het onderwijs is het loon gestegen tot 18,63 euro per uur. Het uurloon van vrouwen en mannen is bijna even hoog.   

CBS Brontabel als csv (97 bytes)
Uurloon van wo-mastergediplomeerde schoolverlaters uit 2016-2017 exclusief deeltijdopleidingen; (mediaan) uurloon van werknemers, in euro's
vrouwenmannen
oktober 201716,1016,88
oktober 201818,5618,96
oktober 201920,6421,28

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze in 2017 het onderwijs met een wo-master hebben verlaten, bedroeg 16,47 euro. Hoe langer uit het onderwijs en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt; dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar later is het loon gestegen tot 20,90 euro per uur. Wo-mastergediplomeerde vrouwen met een baan als werknemer krijgen tot twee jaar nadat ze het onderwijs hebben verlaten een iets lager uurloon dan mannen. Dit verschil is het grootst direct na het verlaten van het onderwijs. Vrouwen kregen toen 78 eurocent per uur minder dan mannen.

CBS Brontabel als csv (97 bytes)