Gender en onderwijs

Het is belangrijk dat iedere leerling de ruimte heeft om het eigen talent te ontwikkelen en om een studierichting te kiezen die past bij de eigen capaciteiten en interesses.

Meisjes presteren goed

Meisjes halen hogere cijfers, halen sneller hun diploma en vallen minder uit. Ook bij jongens zijn de resultaten in het onderwijs door de tijd heen verbeterd, maar de verbetering bij meisjes is groter dan bij jongens.

Jongens kiezen voor techniek, meisjes voor zorg

Wat minder snel verandert, is de onderwijsrichting die jongens en meisjes kiezen. Met name in het vmbo en mbo kiezen jongens vooral voor techniek en meisjes voor zorg. In het hoger onderwijs is wel een stijging te zien in het aantal meisjes dat kiest voor een bèta profiel. Dat geldt nog niet voor het aandeel jongens in de zorg.

Intrede op de arbeidsmarkt

Er is geen verschil in het percentage jonge vrouwen en mannen dat na het verlaten van school een baan vindt.