Financiële kerncijfers media

Op deze pagina vindt u de uitgaven en de ontvangsten van de rijksoverheid op het gebied van media. 

De bekostiging van media vindt plaats op grond van de Mediawet 2008. Per 1 januari 2014 is de bekostiging van de regionale omroepen overgeheveld van de provincies naar OCW. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van de lokale omroepen. Onder ‘gerelateerde grafiek’ vindt u een specificatie van de uitgaven voor de landelijke omroepen.

Uitgaven rijksoverheid aan media

Uitgaven rijksoverheid aan media x miljoen €
PeriodeLandelijke publiek omroepFilmfonds van de omroep en TelefilmUitzenden en uitzendgereedmakenStichting BVNMediavoorziening AntillenStichting Omroep Muziek (SOM)Regionale OmroepenWereldomroepOverige media-uitgaven
2010757,97,423,70030,6046,535,7
2011747,47,4240031,9046,355,4
2012745,67,4240029,9046,398,3
2013756,77,624,51,40,314,60087,8
2014734,47,725,21,50,314,9146,4076,3
2015747,8825,31,50,315,6155,8053,2
2016763,78,125,61,50,316158,2046,1

In 2016 waren de rijksuitgaven media €1019,5 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan de uitgaven van 2014 en 2015, maar €126,6 miljoen meer dan in 2013. Deze stijging in kosten komt door de overheveling van de bekostiging van de regionale omroep. Tot en met 2013 was deze ondergebracht bij het provinciefonds. Daar staat een daling tegenover van de uitgaven aan de publieke omroep, als gevolg van een bezuiniging. Toch gaat het grootste gedeelte van de media-uitgaven (75%) naar de landelijke publieke omroep. 

Vanaf 2013 is de Wereldomroep uit de Mediawet verdwenen als publiek gefinancierde media-instelling en valt de verantwoordelijkheid toe aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zodoende is ook de bekostiging hiervoor uit de media-begroting verdwenen. De taak om media-aanbod te verspreiden voor Nederlandstaligen in het buitenland, blijft echter relevant. Vanaf 2013 is de landelijke publieke omroep hier verantwoordelijk voor. Dit doet zij onder meer door deelname in de Stichting Het beste van Vlaanderen en Nederland (BVN) en een mediavoorziening voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk.

jaarverslagen OCW Brontabel als csv (530 bytes)
Ontvangsten rijksoverheid aan media x miljoen €
PeriodeOpbrengst etherreclameOpbrengst renteOverige ontvangstenOntvangsten verdeling radiofrequenties
20101972-0,329,5
20111900,500,5
20122150,500
20131930,500
20141960,50,10
20151910,500
20162060,50,50

Jaarlijks ontvangt de rijksoverheid een bedrag aan inkomsten op het gebied van media. In 2016 was dit €207 miljoen. Het overgrote deel daarvan zijn reclame-inkomsten van de Stichting Ether Reclame (STER). 

Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (243 bytes)