Cultuur algemeen

Cultuur algemeen biedt informatie over hoe het cultuurstelsel er uit ziet en omvat brede cijfermatige informatie over cultuur.

  • Of het nu gaat om een popconcert of een monument, een boek of een dansoptreden, het is allemaal cultuur. Het grootste deel van het cultuuraanbod komt tot stand zonder overheidsingrijpen. De rijksoverheid schept voorwaarden voor de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van cultuur die niet op de vrije markt tot stand komt. Bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies of leningen. Kwaliteit en verscheidenheid zijn daarbij belangrijke criteria. Ook stimuleert de overheid ondernemerschap. De groep instellingen die de rijksoverheid rechtstreeks subsidieert wordt de culturele basisinfrastructuur (BIS) genoemd.
  • Veel Nederlandse culturele uitingen zijn in het buitenland te zien. Nederland exporteert de meeste cultuurproducten naar zijn buurlanden, Frankrijk en de Verenigde Staten. Deze landen hebben sinds jaren een behoorlijke vraag naar Nederlandse cultuuruitingen.
  • De economische crisis en bezuinigingen per 2013 hebben impact op de culturele sector. Ondanks de crisis blijft de bijdrage van de culturele sector aan het BBP vrij stabiel.

Meer informatie over cultuurbeleid is te vinden opĀ www.rijksoverheid.nl.