Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland en stelt daarvan een grote hoeveelheid online beschikbaar op https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/. De gegevens gaan over leerlingen, diploma's, personeel, financiën, samenwerkingsverbanden of de locatie van scholen. 

De data van DUO is direct te downloaden. Via een menu kunt op zoek naar de data die u nodig heeft. Naast de directe download mogelijkeheden is een groot deel van de data via gangbare open data standaarden beschikbaar via een API.

Bent u op zoek naar gegevens die niet op de website staan? U kunt een informatieverzoek indienen via informatieproducten@duo.nl. Wanneer vanuit meerdere hoeken dezelfde informatiebehoefte bestaat, overweegt DUO de gegevens samen te stellen.