Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheert het algemene dataportaal van de gehele overheid. Hierin voegen allerlei overheidsinstanties hun data toe.  Daarnaast bieden ze ondersteuning bij het openbaar maken van data.

Het dataportaal van de overheid bestaat uit een register met informatie over- en verwijzingen naar datasets van Nederlandse overheden. Er is een specifiek onderdeel aanwezig voor onderwijs- en wetenschapsdata. Hierin kunt uitgebreid zoeken naar de beschikbare data.

Via dit dataportaal kunt u ook een verzoek doen om data van een organisatie openbaar te maken (dit is echter niet te gebruiken voor Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verzoeken. U kunt hier ook inzien welke dataverzoeken al zijn gedaan.