Financien en open data

Wilt u weten hoeveel geld de overheid uitgeeft aan onderwijs? Of bent u op zoek naar de financiële verantwoording van scholen? Hier kunt zien welke financiële informatie beschikbaar is. 

CBS - StatLine financiën

Het CBS heeft in statline data beschikbaar over onderwijsfinanciën en uitgaven. In de tweede kolom in de map 'Financiering en uitgaven onderwijs' kunt u deze vinden. Hier kunt u algemene informatie over financiën van onderwijsinstellingen en kunt u zicht krijgen op de overheidsuitgaven aan onderwijs. Daarnaast is er ook informatie over uitgaven per diploma. 

DUO - financiën

Bekijk de jaarrekeninggegevens en financiële beleidsinformatie van instellingen en bevoegde gezagen voor de verschillende sectoren. Iedere sector is een andere link. Met deze data kunt u inzicht krijgen in de financiële verantwoording van scholen, instellingen en universiteiten. 

UNL - Feiten en Cijfers

Onder het kopje financiën kunt algemene informatie vinden over de financiën van universiteiten. O.a. de ontwikkeling van de baten en lasten en de financiëring van onderzoek zijn inzichtelijk.