Functionaliteiten van de website

OCW in Cijfers heeft een aantal functionaliteiten die we uitleggen. Ook bieden we meer informatie over de structuur van de site.

Kengetallen en indicatoren

OCW in Cijfers is een website met cijfermatige informatie over thema's en de stelsels van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De informatie wordt gepresenteerd met kengetallen en indictoren, per sector, naar thema of op onderwerp. 

Grafieken en tabellen

De informatie op deze website wordt veelal weergegeven binnen een grafiekmodule. Deze module heeft veel handige toepassingen, u kunt bijvoorbeeld specificatie aan - en uitzetten, de tabel downloaden voor eigen toepassing. Onderaan elke grafiek vindt u metadata over het getoonde. 

Verwijzingen naar bronnen

OCW in Cijfers geeft op kernachtige wijze met feiten en cijfers een totaalbeeld de stelsels Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Emancipatie. Waar mogelijk en beschikbaar verwijzen wij naar nadere bronnen voor meer data en cijferinformatie.