Begroten en Verantwoorden

OCW in Cijfers ondersteunt de begroting met cijfermatige niet-financiële beleidsinformatie. Zowel voor wat betreft de doelen uit de beleidsagenda van de begroting, als voor de (internationale) prestaties van de O, C en W stelsels.

Begroten en Verantwoorden

Begroting OCW: beleidsagenda's en -verslagen

De begroting is per sector ingericht, OCW in Cijfers richt zich sectoroverstijgend op de belangrijkste doelen van de O, C en W stelsels. Op deze pagina vind u deze gegevens terug in beleidsagenda's en -verslagen vanaf 2019 tot en met 2022. 

Dashboards

Naast niet-cijfermatige informatie uit de begroting vindt u in het blok bij 'Zie ook' dashboards met indicatoren over verschillende onderwerpen.