Begroten en Verantwoorden

OCW in Cijfers ondersteunt de begroting met cijfermatige niet-financiële beleidsinformatie. Zowel voor wat betreft de doelen uit de beleidsagenda van de begroting, als voor de (internationale) prestaties van de O, C en W stelsels.

Beeld: Fotograaf: Willem Jan Ritman

Begroten en Verantwoorden

Op 23 juni en 9 november jl. is de Tweede Kamer geinformeerd over een nieuwe wijze van rapporteren over beleidsindicatoren (niet-financiele informatie in de begroting van OCW). De herziene systematiek zal in de begroting van OCW voor 2024 (september 2023) voor het eerst in de hele cyclus worden toegepast.

Nieuwe wijze van rapporteren

Door de nieuwe manier van rapporteren in de begroting verandert ook de wijze van rapporteren op www.ocwincijfers.nl. Met een uitgebreide set aan indicatoren (in ontwikkeling) zal inzichtelijk worden gemaakt wat de voortgang is per beleidsdoel uit de beleidsagenda uit de begroting:  

  • een sterke basis en hoge kwaliteit in onderwijs in onderwijs, cultuur en media;
  • iedereen gelijke kansen;
  • lerarenstrategie;
  • gezonde arbeidsmarkt;
  • sociale veiligheid en gelijke behandeling;
  • herstel, vernieuwing en groei culturele van de creatieve sector;
  • en versterking van het lokale en landelijke medialandschap.

Beleidsindicatoren

Daarnaast zal per sector een set aan beleidsindicatoren (in ontwikkeling) worden gepubliceerd waarmee het beleid gemonitored kan worden. Anders aan de nieuwe monitoring is dat de verantwoording meer kwalitatief wordt, door de programmering van evaluaties en monitoring sterker te integreren.

Beleidsagenda's en -verslagen (oude systematiek)

De begroting is per sector ingericht, OCW in Cijfers richt zich sectoroverstijgend op de belangrijkste doelen van de O, C en W stelsels. Hieronder vindt u deze gegevens terug in beleidsagenda's en -verslagen vanaf 2018 tot en met  de beleidsagenda van 2022. 

Bekijk hier de kengetallen per sector uit de begroting van 2023.