Onderwijsniveau van vrouwen

Het meten van het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking vindt plaats met behulp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau, wordt verzameld. Op basis van deze enquête kunnen we het onderwijsniveau naar migratieachtergrond weergeven.

Onderwijsniveau van vrouwen (25 tot 45 jaar) naar migratieachtergrond, 2017

Onderwijsniveau van vrouwen (25 tot 45 jaar) naar migratieachtergrond, 2017 in procenten
Weet niet, onbekendHoogMiddelbaarLaag
Totaal 25 tot 45 jaar2473813
Nederlandse achtergrond1523810
Turkije3194335
Marokko7264225
Suriname3354220
(voormalige) Antillen, Aruba2374418

Het onderwijsniveau van vrouwen van 25 tot 45 jaar verschilt per migratieachtergrond. Zo zijn er ruim twee keer zoveel autochtone vrouwen als Marokkaanse en Turkse vrouwen hoogopgeleid. Daarentegen zijn er onder de Marokkaanse en Turkse vrouwen relatief veel laagopgeleiden. Zij beschikken niet over een startkwalificatie (een opleiding op ten minste havo, vwo of mbo-niveau 2). 

CBS (Enquête Beroepsbevolking) Brontabel als csv (221 bytes)