Onderwijsniveau van stellen

Verschillen in het hoogst behaalde onderwijsniveau van vrouwen en hun partner op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Het CBS heeft op basis van de EBB de verschillen in onderwijsniveau onderzocht van mannen en vrouwen van 25 jaar of ouder en hun partner met wie ze, al dan niet getrouwd, samenwonen. De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau, wordt verzameld.

Onderwijsniveau vrouw ten opzichte van haar partner (m/v)

Onderwijsniveau vrouw ten opzichte van haar partner (m/v) Personen van 25 jaar of ouder die gehuwd of ongehuwd samenwonen, in procenten
20172007
Hoger24,722,2
Gelijk42,341,1
Lager33,036,8

In 2017 waren ruim 1 miljoen vrouwen hoger opgeleid dan hun partner. Dat betekent dat bijna 25% van de vrouwen met een relatie het hoogste diploma heeft. Ten opzichte van 2007 is dit aandeel toegenomen van 22% naar bijna 25%. Bij 42% van de stellen waren beide partners even hoog opgeleid. Dat vrouwen steeds vaker hoger opgeleid zijn dan hun partner, hangt samen met de stijging van het gemiddelde onderwijsniveau. De groep hoogopgeleiden groeide tussen 2007 en 2017 bij zowel mannen als vrouwen, maar deze groei was het sterkst bij vrouwen (zie ook de indicator 'Onderwijsniveau van vrouwen').

CBS (Enquête Beroepsbevolking) Brontabel als csv (64 bytes)