Keuze voor bèta-studies door mannen en vrouwen

Het aandeel meisjes/vrouwen in opleidingen in de richting van bèta en techniek is in beeld gebracht voor alle onderwijssoorten. Dat wil zeggen voor havo, vwo, vmbo, mbo, hbo en wo.

Voor havo en vwo is het aandeel meisje berekend van het totaal aantal leerlingen dat in de laatste twee leerjaren kiest voor een profiel met Natuur en Techniek; in het vmbo (in de leerjaren 3 en 4) en in het mbo het aandeel meisjes/vrouwen in de sector Techniek. In hbo en wo is gekeken naar het aandeel vrouwen onder de eerstejaarsstudenten dat kiest voor een studie Wiskunde, Natuurwetenschappen, Informatica, Techniek, Industrie en Bouwkunde. In de oude ISCED-indeling is dat ISCED 4/5 en in de nieuwe ISCED-indeling (vanaf 2015/'16) is het ISCED 5/6/7.

Aandeel vrouwen in bèta-techniek

Aandeel vrouwen in bèta-techniek in procenten
NT-profiel havo-4,5NT-profiel vwo-5,6Sector techniek vmbo-3,4 (excl. tl)Sector techniek mboNatuur en techniek, 1e jaars hboNatuur en techniek, 1e jaars wo
2005-200610,518,66,012,711,722,6
2006-200710,919,26,813,812,524,1
2007-200815,320,15,914,513,926,5
2008-200920,730,96,515,015,126,2
2009-201021,637,97,116,015,727,6
2010-201122,038,07,416,917,029,0
2011-2012 1)23,738,26,915,717,528,2
2012-201325,337,87,016,818,428,2
2013-201426,037,67,917,919,628,8
2014-201527,239,27,919,720,328,6
2015-2016 2)28,740,18,320,718,733,7
2016-2017*29,140,69,019,819,535,9
2017-2018*30,142,29,619,318,736,2

Meisjes en vrouwen kiezen traditioneel erg weinig voor studies in de richting van bèta en techniek, met name binnen het vmbo. Het aandeel meisjes binnen de sector techniek in het vmbo bedroeg in 2017/'18 nog geen 10%. Het aandeel neemt wel toe. In 2005/'06 was nog 6% van de leerlingen in vmbo-techniek een meisje. Ook in de overige onderwijssoorten is het aandeel meisjes in de natuur- en techniekrichtingen gestegen. Na de invoering van de vernieuwde tweede fase in havo en vwo steeg het aandeel meisjes in het Natuur & Techniek-profiel in die onderwijssoorten in één keer aanzienlijk, maar ook daarna nam dit aandeel nog toe. Het aandeel meisjes/vrouwen in bèta en techniek is het hoogst in vwo en wo, maar haalt nergens de 50%.

De cijfers over 2016/'17 en 2017/'18 zijn voorlopig.

CBS (Onderwijsstatistieken) Brontabel als csv (690 bytes)