Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters: uurloon

Het uurloon van gediplomeerde schoolverlaters uit mbo, hbo en wo die werkzaam zijn als werknemer.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien op drie peilmomenten: direct na het verlaten van het onderwijs en één en twee jaar later.

De eerste grafiek laat het uurloon van gediplomeerde schoolverlaters uit het mbo zien. De uurlonen van de schoolverlaters uit hbo en wo met respectievelijk een hbo-bachelor en wo-masterdiploma staan in de 'gerelateerde grafieken'.

Uurloon van mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2012-2013

Uurloon van mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2012-2013 bol-voltijd en bbl; uurloon van werknemers, in euro's
vrouwenmannen
oktober 201312,7911,87
oktober 201413,4712,71
oktober 201514,3513,89

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze het onderwijs met een mbo-diploma hebben verlaten, bedraagt 12,30 euro. Hoe langer van school en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt; dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar later is het loon gestegen tot 14,12 euro per uur. Mbo-gediplomeerde vrouwen krijgen tot twee jaar nadat ze het onderwijs hebben verlaten een hoger uurloon dan mannen, maar het verschil tussen beide groepen wordt elk jaar iets kleiner. Direct na schoolverlaten is het verschil ruim 90 cent per uur, twee jaar later nog geen 50 cent per uur. Een deel van het verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen hangt samen met het niveau van het behaalde mbo-niveau. Vrouwen halen vaker een hoger mbo-niveau dan mannen.

CBS (Onderwijsstatistieken) Brontabel als csv (97 bytes)
Uurloon van hbo-bachelorgediplomeerde schoolverlaters uit 2012-2013 exclusief deeltijdopleidingen; uurloon van werknemers, in euro's
vrouwenmannen
oktober 201313,8213,69
oktober 201415,0314,78
oktober 201516,4016,46

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze het onderwijs met een hbo-bachelordiploma hebben verlaten, bedraagt 13,75 euro. Hoe langer uit het onderwijs en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt; dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar later is het loon gestegen tot 16,43 euro per uur. Het uurloon van vrouwen en mannen is bijna even hoog.   

CBS (Onderwijsstatistieken) Brontabel als csv (97 bytes)
Uurloon van wo-mastergediplomeerde schoolverlaters uit 2012-2013 exclusief deeltijdopleidingen; uurloon van werknemers, in euro's
vrouwenmannen
oktober 201314,6515,44
oktober 201416,5116,99
oktober 201518,4619,10

Het mediane uurloon van werknemers direct nadat ze het onderwijs met een wo-master hebben verlaten, bedraagt 14,93 euro. Hoe langer uit het onderwijs en hoe meer werkervaring, hoe hoger het uurloon wordt; dat geldt voor vrouwen en voor mannen. Twee jaar later is het loon gestegen tot 18,71 euro per uur. Wo-mastergediplomeerde vrouwen met een baan als werknemer krijgen tot twee jaar nadat ze het onderwijs hebben verlaten een iets lager uurloon dan mannen. Dit verschil is het grootst direct na het verlaten van het onderwijs. Vrouwen kregen toen bijna 80 cent per uur minder dan mannen.

CBS (Onderwijsstatistieken) Brontabel als csv (97 bytes)