Slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven

Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen in hun ervaringen met geweld. Dit blijkt uit de gegevens van Slachtofferhulp Nederland en uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Vrouwen zijn veel vaker dan mannen slachtoffers van zedenmisdrijven en geweld in relaties. Mannen zijn vaker dan vrouwen slachtoffer van geweld buitenshuis.

Slachtoffers van zedenmisdrijven die bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2018

Slachtoffers van zedenmisdrijven die bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2018 absolute aantallen (voorlopige cijfers)
aanrandingverkrachtingincestontucht minderjarigeopenbare schennismensenhandeloverig
vrouwen171512633346678711081155
mannen1171087322313125239

In 2018 meldden zo'n zeven duizend slachtoffers van zedenmisdrijven zich bij Slachtofferhulp Nederland. Bijna negen van de tien van hen was vrouw. Drie van de tien van deze vrouwen was slachtoffer van een aanranding en een op de vijf van verkrachting. Van de vrouwelijke slachtoffers was 16% als minderjarige slachtoffer van incest of ontucht. Van de mannelijke slachtoffers was 24% als minderjarige slachtoffer van ontucht. De slachtoffers van zedenmisdrijven zijn relatief vaak jongeren.

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 2018, CBS-bewerking Brontabel als csv (166 bytes)
Slachtoffers van geweldsmisdrijven die bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2018 absolute aantallen (voorlopige cijfers)
mishandeling zonder letselmishandeling met letselgeweld dodelijkbedreigingovervalberovingvrijheidsbeneming en gijzeling
vrouwen13556115595980116721270329
mannen1729323541520115047472848335

In 2018 werden ruim 60 duizend slachtoffers van een geweldsmisdrijf geregistreerd bij Slachtofferhulp Nederland. Zes op de tien van hen waren mannen. Bij zowel de mannen als bij de vrouwen was in bijna zes op de tien gevallen sprake van mishandeling met of zonder letsel, of geweld met dodelijke afloop. Bijna een op de drie vrouwen en mannen was slachtoffer van bedreiging.

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 2018, CBS-bewerking Brontabel als csv (213 bytes)
Slachtoffers van geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden, bevolking van 15 jaar en ouder 2017, in procenten
15-17 jaar18-24 jaar25-34 jaar35-44 jaar45-54 jaar55-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
vrouwen2,13,12,32,41,91,20,60,5
mannen3,94,43,52,72,42,01,10,7

Slachtofferschap van geweld hangt sterk samen met leeftijd. Vrouwen en mannen van 18 tot 25 jaar lopen het grootste risico. In 2017 werd 3,1% van de vrouwen en 4,4% van de mannen in die leeftijdsgroep in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer van een of meer geweldsdelicten. Ook mannen van 25 tot 35 jaar worden bovengemiddeld vaak slachtoffer. Vanaf 25 jaar neem het risico in het algemeen af.

CBS (Veiligheidsmonitor) Brontabel als csv (177 bytes)