Netto arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen

De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de totale bevolking.

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen die participeren op de arbeidsmarkt: ze hebben een betaalde baan van minimaal één uur per week.

Netto arbeidsparticipatie van (gehuwd) samenwonende vrouwen met minderjarige kinderen naar onderwijsniveau, 2017

Netto arbeidsparticipatie van (gehuwd) samenwonende vrouwen met minderjarige kinderen naar onderwijsniveau, 2017 in procenten
Jongste kind 0-5 jaarJongste kind 6-11 jaarJongste kind 12-17 jaar
ISCED 1294445
ISCED 2576869
ISCED 3+4778283
ISCED 5+6898989
ISCED 7+8899192

ISCED 1         = Basisonderwijs
ISCED 2         = Vmbo, havo/vwo onderbouw, mbo 1
ISCED 3 + 4  = Havo, vwo, mbo 2-4
ISCED 5 + 6  = Hbo-, wo-bachelor
ISCED 7 + 8  = Hbo-, wo-master, doctor

In 2017 had 80% van de (gehuwd) samenwonende moeders met minderjarige kinderen betaald werk voor minimaal één uur per week. Van de (gehuwd) samenwonende vaders met minderjarige kinderen was dat 94%. Naarmate het niveau van de behaalde opleiding hoger is, is het aandeel vrouwen met betaald werk groter. Voor laagopgeleide moeders hangt de arbeidsparticipatie daarnaast samen met de leeftijd van het jongste kind. Zo is onder laagopgeleide moeders waarvan het jongste kind jonger is dan 6 jaar de arbeidsparticipatie lager dan onder moeders van wie de kinderen 6 jaar of ouder zijn. Bij hoogopgeleide moeders en ook bij vaders verschilt de arbeidsdeelname niet of nauwelijks als het gaat om de leeftijd van de kinderen.

CBS (Enquête Beroepsbevolking) Brontabel als csv (167 bytes)