Loonkloof m/v bij overheid- en bedrijfsleven

Cijfers over de loonkloof zeggen iets over in welke mate vrouwen per gewerkt uur minder verdienen dan mannen.

We presenteren cijfers over het onderscheid in beloning tussen mannen en vrouwen voor verschillende opleidingsniveaus. Onder 'Gerelateerde grafieken' wordt het verschil tussen het bedrijfsleven en de overheid weergegeven, onder andere in een drietal jaren.  Tot slot geven we ook het procentuele loonverschil weer binnen de overheid en het bedrijfsleven voor de jaren 2008 en 2014.

Gemiddeld bruto uurloon binnen de overheid naar geslacht en opleidingsniveau in 2014

Gemiddeld bruto uurloon binnen de overheid naar geslacht en opleidingsniveau in 2014 in euro's
VrouwMan
Totaal2426
Laag1717
Midden1921
Hoog2631

Vrouwen hebben gemiddeld een lager bruto uurloon dan mannen. In 2014 bedroeg het gemiddelde uurloon voor vrouwen bij de overheid 24 euro. Voor mannen lag het gemiddelde uurloon op 26 euro. Zonder rekening te houden met andere factoren, verdient een vrouw met een hoog opleidingsniveau bij de overheid per uur gemiddeld 36% meer dan een collega met een middelbaar opleidingsniveau. Bij mannen is dit 46%. In het bedrijfsleven zijn deze verschillen groter. Het rendement van een (hoge) opleiding hangt uiteraard ook samen met andere factoren zoals de opleidingsrichting, beroepskeuze, werkervaring en of iemand bijvoorbeeld een leidinggevende functie bekleedt.

CBS Brontabel als csv (64 bytes)
Gemiddeld bruto uurloon in het bedrijfsleven naar geslacht en opleidingsniveau in 2014 in euro's
VrouwMan
Totaal1721
Laag1215
Midden1619
Hoog2331

In het bedrijfsleven is het gemiddelde loon lager en het loonverschil hoger dan bij de overheid. Vrouwen in het bedrijfsleven verdienden in 2014 gemiddeld 17 euro per uur en mannen 21 uur per uur. De meeropbrengst van een hoge opleiding ten opzichte van een middelbare opleiding is voor vrouwen in het bedrijfsleven 43% en voor mannen 60%. Het rendement van een (hoge) opleiding hangt uiteraard ook samen met andere factoren zoals de opleidingsrichting, beroepskeuze, werkervaring en of iemand bijvoorbeeld een leidinggevende functie bekleedt.

CBS Brontabel als csv (64 bytes)
Gemiddeld bruto uurloon van werknemers bij de overheid naar geslacht, 2008-2014 in euro's
vrouwman
200821,0524,96
201022,1325,81
201223,3526,14
201423,8126,42

De loonkloof tussen vrouwen en mannen neemt voor werknemers bij de overheid steeds verder af. Tussen 2008 en 2014 is deze afgenomen van 16% naar 10%. De afname van het loonverschil bij de overheid na 2008 komt vooral op het conto van vrouwen, van wie het bruto uurloon sindsdien sterk is gestegen. In 2014 verdienden vrouwen bij de overheid gemiddeld 23,81 euro per uur, dat is 2,76 euro meer dan in 2008. Het gemiddelde uurloon van de mannen bij de overheid bedroeg 26,42 euro, een stijging van 1,46 euro ten opzichte van 2008.  Hier speelt onder andere mee dat er meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen bijkwamen en zij vrijwel allen op een hoog beroepsniveau werken.

CBS Brontabel als csv (84 bytes)
Gemiddeld bruto uurloon van werknemers in het bedrijfsleven naar geslacht, 2008-2014 in euro's
vrouwman
200815,3619,75
201016,0820,30
201216,7021,20
201417,221,42

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is groter in het bedrijfsleven dan bij de overheid. In het bedrijfsleven nam het loonverschil maar met twee procentpunten af (van 22% in 2008 naar 20% in 2014). In 2014 verdienden vrouwen in het bedrijfsleven 17,20 euro bruto per uur, dat is 1,84 euro meer dan in 2008. Het gemiddelde uurloon van de mannen in het bedrijfsleven bedroeg 21,42 euro, een stijging van 1,67 euro ten opzichte van 2008.

CBS Brontabel als csv (83 bytes)
Gemiddeld bruto uurloon van werknemers naar geslacht, 2008 - 2014 in euro's
vrouwman
200816,1720,38
201016,9720,99
201217,6721,71
201418,1622,03

In 2014 bedroeg het bruto-uurloon van mannen gemiddeld 22,02 euro en van vrouwen 18,16 euro. Vrouwen verdienden daarmee 18% minder dan mannen. Bij de overheid was het uurloon van vrouwen bijna 10% lager dan dat van mannen. In het bedrijfsleven was het loonverschil met bijna 20% beduidend groter dan bij de overheid. Onder 'gerelateerde grafieken' is het gemiddelde uurloon voor mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en bij de overheid te vinden. Loonverschillen zijn niet per se zorgwekkend en hoeven ook niet op discriminatie te duiden. Een werknemer met veel werkervaring verdient in de regel meer dan een collega die voor het eerst de arbeidsmarkt betreedt. Het nog altijd behoorlijke loonverschil tussen vrouwen en mannen hangt dan ook  voor een groot deel samen met de verschillende posities van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt.

CBS Brontabel als csv (84 bytes)

Procentueel loonverschil tussen vrouwen en mannen (v-m) naar leeftijd

Procentueel loonverschil tussen vrouwen en mannen (v-m) naar leeftijd leeftijd in jaren
leeftijdOverheid 2008Overheid 2014Bedijfsleven 2008Bedrijfsleven2014
20-91633
2133-25
22-21102
23101535
24411-43
25210-25
2679-41
2735-12
2807-40
2929-82
30-35-7-4
31-13-6-3
3201-6-3
33-74-14-5
34-2-3-140
35-52-14-10
36-5-7-180
37-10-1-19-12
38-3-2-20-14
39-3-4-18-13
40-100-20-17
41-12-5-28-18
42-13-8-25-22
43-11-7-23-23
44-10-6-28-21
45-17-7-29-24
46-16-15-28-26
47-15-7-27-28
48-14-8-31-26
49-18-10-31-29
50-20-13-30-27
51-18-14-32-26
52-18-12-32-27
53-19-11-29-29
54-17-9-29-27
55-15-18-26-28
56-25-17-31-32
57-16-12-31-27
58-20-14-28-28
59-18-14-19-27
60-21-18-31-28
61-26-20-30-29
62-25-14-29-27
63-21-20-29-26
64-7-22-20-25

Het beloningsverschil tussen vrouwen en mannen neemt toe met de leeftijd. In het bedrijfsleven begint de loonkloof tussen vrouwen en mannen groter te worden vanaf de leeftijd van 30 jaar, terwijl de loonkloof bij de overheid pas ontstaat rond de leeftijd van 35 jaar. Bovendien blijven de loonverschillen tussen man en vrouw bij de overheid relatief klein, vergeleken met die in het bedrijfsleven. Met name bij de overheid is tussen 2008 en 2014 een verandering in de loonkloof tussen vrouwen en mannen zichtbaar. Over alle leeftijden heen lijken vrouwen bij de overheid bezig te zijn met een inhaalslag. In 2008 verdiende een 50-jarige vrouw bij de overheid gemiddeld nog 20% minder dan een mannelijke collega van 50 jaar. In 2014 wat dit loonverschil nog maar 13%. Een dergelijke inhaalslag geldt in mindere mate ook voor vrouwen in het bedrijfsleven, daar daalde het verschil van 30% naar 27%.

CBS Brontabel als csv (862 bytes)