Combinatie van werk en zorg

Vrouwen nemen meer zorgtaken op zich dan mannen, zowel voor kinderen als andere naasten (mantelzorg). Dit komt naar voren in Tijdbestedingsonderzoeken van het CBS.

Tijd besteed aan betaalde arbeid, huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen, bevolking 20-64 jaar naar huishoudenssamenstelling, 2011

Tijd besteed aan betaalde arbeid, huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen, bevolking 20-64 jaar naar huishoudenssamenstelling, 2011 in uren per week
betaalde arbeidhuishoudenzorg voor kinderen
A27,112,60,3
B28,29,40,2
C29,315,20,4
D42,37,40,2
E15,520,018,0
F42,98,810,5
G16,222,411,0
H37,69,65,0
I20,423,52,1
J41,49,71,2
K17,923,00,6
L27,013,60,4
M10,024,10,5
N24,712,00,5

A = alleenstaand zonder kind(eren) (< 40 jaar) - vrouwen
B = alleenstaand zonder kind(eren) (< 40 jaar) - mannen
C = paar zonder kind(eren) ( < 40 jaar) - vrouwen
D = paar zonder kind(eren) ( < 40 jaar) - mannnen
E = ouder, jongste kind 0-3 jaar - vrouwen
F = ouder, jongste kind 0-3 jaar - mannen
G = ouder, jongste kind 4-11 jaar - vrouwen
H = ouder, jongste kind 4-11 jaar - mannen
I = ouder, jongste kind 12-17 jaar - vrouwen
J = ouder, jongste kind  12-17 jaar - mannen
K = alleenstaand zonder kind(eren) (> 40 jaar)- vrouwen
L = alleenstaand zonder kind(eren) (> 40 jaar) - mannen
M = paar zonder kind(eren) (> 40 jaar) - vrouwen
N = paar zonder kind(eren) (> 40 jaar) - mannen

Sommige groepen in de samenleving zien zich beduidend met meer ‘verplichte’ taken geconfronteerd dan andere.  In het bijzonder ouders met jonge kinderen (tot 4 jaar) zijn veel tijd kwijt aan (de combinatie van) betaald werk, huishouden en zorg voor kinderen. Voor mannen telden dergelijke taken op tot ruim 62 uur per week en voor vrouwen tot 54 uur in 2011. Mannen besteden in de gezinsfase met zeer jonge kinderen de meeste tijd aan betaald werk: gemiddeld bijna 43 uur per week in 2011. De zorgtijd (huishouden en kinderen) is echter ook voor hen fors en bedraagt bijna twintig uur per week. Mannen met kinderen tot 4 jaar zijn daarmee het drukst bezet van de onderscheiden groepen, drukker ook dan vrouwen in dezelfde levensfase.

SCP/CBS (TBO’11); Cloïn (2013) Brontabel als csv (284 bytes)