Bruto arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen

De bruto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame én werkloze beroepsbevolking in de bevolking.

Bij de bruto-arbeidsparticipatie gaat het zowel om personen die werken (voor minimaal één uur in de week) als uit personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (de werkloze beroepsbevolking).            

Bruto arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen (20 tot 65 jaar)

Bruto arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen (20 tot 65 jaar) in procenten
VrouwenMannen
20077186
20107486
20157687
20167687
20177687

In 2017 had 76% van de vrouwen van 20 tot 65 jaar betaald werk of was daar naar op zoek. Vergeleken met tien jaar geleden is deze bruto arbeidsparticipatie gestegen, zo ging het in 2007 nog om 71%. De laatste jaren is dit aandeel vrij stabiel. Onder mannen veranderde de bruto arbeidsparticipatie in de afgelopen tien jaren nauwelijks. Met 87% in 2017 is die echter wel hoger dan onder vrouwen.              

CBS (Enquête Beroepsbevolking) Brontabel als csv (78 bytes)