Wekelijkse arbeidsduur van werkzame vrouwen en mannen

Het aantal werkzame uren per week verschilt tussen mannen en vrouwen.

In Nederland werken relatief veel mensen in deeltijd. Iemand die voltijd werkt, werkt 35 uur of meer per week.

Gemiddelde arbeidsduur in uren per week van werkzame personen van 15 tot 75 jaar, 2017

Gemiddelde arbeidsduur in uren per week van werkzame personen van 15 tot 75 jaar, 2017
MannenVrouwen
Totaal3626
15 tot 25 jaar2117
25 tot 35 jaar3830
35 tot 45 jaar4028
45 tot 55 jaar4027
55 tot 65 jaar3825
65 tot 75 jaar2216

Vrouwen werken gemiddeld 26 uur per week. Dit is  meer dan een dag minder dan mannen: zij werken gemiddeld 36 uur per week. Dat mannen gemiddeld meer uren per week werken, geldt voor alle leeftijden. Wel is dit verschil onder de 25- tot 35-jarigen minder groot dan onder de 35- tot 65-jarigen. Zowel voor mannen als voor vrouwen geldt dat de arbeidsduur de laatste jaren nauwelijks is veranderd.

CBS (Enquête Beroepsbevolking) Brontabel als csv (167 bytes)