Participatie van vrouwen

Nederland heeft voor 2020 het doel gesteld dat 80% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar een betaalde baan zou moeten hebben voor minimaal 12 uur per week of daarvoor beschikbaar zou moeten zijn. Voor mannen is dat doel behaald, voor vrouwen nog niet.

Werk in deeltijd

Vrouwen werken (veel) vaker dan mannen in deeltijd. Ze zijn dan ook minder vaak economisch zelfstandig dan mannen: 47% kan niet in eigen levensonderhoud voorzien (tegenover 26% van de mannen). Dat wil zeggen: hun inkomen komt niet boven de bijstandsgrens.

Vrouwen verdienen minder dan mannen

Vrouwen hebben gemiddeld een lager inkomen dan mannen. Deze ‘loonkloof’ komt vooral doordat vrouwen vaker in lagere functies werken, maar soms ook doordat mannen meer betaald krijgen voor hetzelfde werk. Deze loonkloof is bij de overheid minder groot dan in het bedrijfsleven en neemt daar ook sneller af, met name bij jongeren.

Meer vrouwen aan de top

Nederland heeft een streefcijfer van 30% voor het aandeel vrouwen in hogere functies bij de overheid en het bedrijfsleven. Voor de overheid is dat inmiddels gehaald (31% in 2015). Dat geldt nog niet voor het bedrijfsleven, wel is er geleidelijke groei zichtbaar;15% van de topfuncties (Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen) bij de grootste 500 bedrijven wordt op dit moment vervuld door vrouwen.