In Poldis houdt de politie de meldingen van discriminatie bij. Daarin is te zien hoeveel meldingen betrekking hebben op discriminatie op grond van seksuele voorkeur en of dit aantal toe- of afneemt.

We geven allereerst het absolute aantal meldingen bij de politie weer. Onder 'gerelateerde grafieken' staan de relatieve cijfers.

Meldingen van homodisciminatie bij politie Aantal per jaar
20092010201120122013
absoluut aantal meldingen42866062211431321

Het aantal aangiften bij de politie van homo-discriminatie neemt toe. In 2014 werden 1.321 zaken gemeld. Deze toename is te verklaren door een grotere bereidheid om incidenten te melden, maar ook door daadwerkelijke toename van incidenten.

Poldis (Politie), Verwey-Jonker Instituut, 2015 Brontabel als csv (76 bytes)
Meldingen van homodiscriminatie bij politie Percentage van totaal aantal meldingen discriminatie
20092010201120122013
relatieve aandeel van totaal aantal meldingen1925273334

Niet alleen absoluut neemt het aantal meldingen toe. Meldingen over homo-discriminatie neemt ook relatief een steeds groter deel van het totaal aantal meldingen bij de politie in.

Poldis (Politie), Verwey-Jonker Instituut, 2015 Brontabel als csv (89 bytes)