Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

Nederland hoort bij de koplopers in de wereld wat betreft emancipatie van lhbt's. Nederland was het eerste land ter wereld dat (in 2001) het burgerlijk huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht en scoort hoog op sociale acceptatie van homoseksualiteit.

De sociale acceptatie van homoseksualiteit is bij de Nederlandse bevolking gestegen tot 92%. Tegelijkertijd voelen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zich vaker onveilig dan heteroseksuelen. 34% van het totaal aantal meldingen bij de politie van discriminatie betreft homo-discriminatie.