Ziekteverzuim

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden worden ontwikkelingen in ziekteverzuim bijgehouden. Het ziekteverzuim volgens werknemers verschilt tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen verzuimen op hun werk meer wegens ziekte dan mannen. Zowel vrouwen als mannen verzuimen het vaakst vanwege griep of verkoudheid.

Ziekteverzuim volgens werknemers naar leeftijd, werknemers van 15 tot 65 jaar

Ziekteverzuim volgens werknemers naar leeftijd, werknemers van 15 tot 65 jaar 2019, in procenten
VrouwenMannen
Totaal (15-64 jaar)5,33,6
15-24 jaar2,72,1
25-34 jaar5,22,6
35-44 jaar5,63,3
45-55 jaar5,74,0
55-64 jaar7,06,1

In 2019 bedroeg het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers van 15 tot 65 jaar 5,3%, bij mannen van die leeftijd was dat 3,6%. Dit betekent dat vrouwen van alle 1000 te werken dagen er 53 verzuimden wegens ziekte en mannen 36. Het ziekteverzuimpercentage is al jaren hoger onder vrouwen dan onder mannen, waarbij het verschil het grootst is in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Het verzuim is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar inclusief 'gewoon' verzuim wegens klachten in verband met de zwangerschap. Deze klachten waren in 2019 goed voor ongeveer drie op de honderd verzuimgevallen onder vrouwen. Zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers verzuimen verreweg het vaakst vanwege griep of verkoudheid.                        

CBS, TNO (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019) Brontabel als csv (146 bytes)