Ziekteverzuim

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden worden ontwikkelingen in ziekteverzuim bijgehouden. Het ziekteverzuim volgens werknemers verschilt tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen. Zowel vrouwen als mannen verzuimen het vaakst vanwege griep of verkoudheid.

Ziekteverzuim volgens werknemers naar leeftijd, personen van 15 tot 75 jaar

Ziekteverzuim volgens werknemers naar leeftijd, personen van 15 tot 75 jaar 2018, in procenten
VrouwenMannen
Totaal (15-74 jaar)5,33,5
15-24 jaar2,42,1
25-34 jaar5,22,6
35-44 jaar5,53,1
45-55 jaar5,93,6
55-64 jaar7,25,9
65-74 jaar4,54,7

In 2018 bedroeg het ziekteverzuim 5,3% onder vrouwelijke werknemers van 15 tot 75 jaar en 3,5% onder mannelijke werknemers in deze leeftijdsgroep. Dit betekent dat vrouwen van alle 100 te werken dagen er ruim 5 verzuimden wegens ziekte en mannen ruim 3. Het verzuim is al jaren hoger onder vrouwen dan onder mannen, met name in de leeftijdsgroep van 25 tot 55 jaar. Zowel vrouwen als mannen verzuimden het vaakst vanwege griep of verkoudheid, gevolgd door buikklachten. Bij mannen werd de top 3 gecompleteerd door rugklachten en bij vrouwen door psychische klachten.

Het verzuim is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar inclusief 'gewoon' verzuim wegens gezondheidsklachten in verband met de zwangerschap. Deze klachten waren de reden voor bijna 3 procent van de verzuimgevallen van vrouwen in 2018.

CBS/TNO (NEA: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) Brontabel als csv (166 bytes)