Voortijdig schoolverlaten

Tabel om in europees verband de voortgang op voortijdig schooluitval te laten zien van Nederland ten opzichte van andere landen.