Resultaten internationaal onderzoek

In bijgaand overzicht zijn de resultaten van verschillende internationale onderzoeken opgenomen.