Media

Nederland kent verschillende vormen van media. Jaarlijks worden er diverse gegevens over de media-sector bijgehouden.

Media hebben een belangrijke rol in onze democratie en cultuur. Wat we zien, horen en lezen, beïnvloedt ons beeld van de wereld en onze opvattingen. Daarom moet iedereen in Nederland televisie, radio, kranten en/of internet kunnen gebruiken, vindt de Rijksoverheid. 

De Rijksoverheid zet zich dan ook in om een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod te waarborgen, dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. De publieke omroep speelt hierbij een rol: de omroep biedt hoogstaande, gevarieerde programma’s voor alle groepen in de samenleving. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het stelsel van landelijke, regionale en lokale publieke omroepen en de wet- en regelgeving op dat terrein. Ook is de minister verantwoordelijk voor de financiering van de landelijke en regionale publieke omroep en enkele andere aan de omroep verbonden instellingen. De Mediawet 2008 behandelt de verantwoordelijkheden en de taken van de overheid op het terrein van de publieke omroep, de commerciële omroep en de pers.