Spreiding van cultuur

Cultuur wordt in diverse vormen aangeboden en beleefd en is te zien op plekken door het hele land.

De volgende kaartjes geven een beeld van de spreiding van verschillende type voorzieningen voor cultuur. De gegevens zijn samengesteld voor de beleidsverkenning naar het samenspel van cultuur en economie in Nederland .

Bezoek aan podiumkunsten, film en evenementen per inwoner, 2004-2014

Bezoek aan podiumkunsten, film en evenementen per inwoner, 2004-2014

Bezoek aan musea en erfgoed per inwoner, 2004-2014

Bezoek aan musea en erfgoed per inwoner, 2004-2014

Uit bovenstaande analyse blijkt dat voorzieningen voor podiumkunsten, film en evenementen veel sterker geconcentreerd zijn in steden dan het geval is voor musea en cultureel erfgoed. De eerste groep voorzieningen heeft vaak een regioverzorgende rol. Voorzieningen voor podiumkunsten,  evenementen en film zijn gespreid over het land te vinden en geconcentreerd in de grotere steden. Musea en erfgoed zijn in het algemeen meer in landelijk gebied te vinden. Dit laat niet weg dat grote steden zoals Amsterdam een groot museaal aanbod hebben. Het onderzoek economische ontwikkelingen in de cultuursector geeft de regionale spreiding van aanbod en bezoek naar sector.