Spreiding van rijksuitgaven aan cultuur

De bijdrage aan cultuur vanuit de rijksoverheid gaat wordt verdeeld over instellingen en organisaties door het hele land. 

De volgende figuur vat de spreiding van middelen over de provincies samen. Het gaat om uitgaven aan de BIS (inclusief de meerjarige subsidies via de cultuurfondsen), onderhoudsen restauratiemiddelen voor monumenten, Regionale Historische Centra (RHC’s) en de matchingsbedragen Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. Deze uitgaven beslaan 60 procent van de totale rijksuitgaven aan cultuur. De verdeling van de uitgaven is voor een belangrijk deel een weergave van de standplaats van musea met een rijkscollectie, rijksmonumenten en cultuurinstellingen met een (inter)nationaal bereik.

Spreiding van rijksuitgaven aan cultuur; bedrag per provincie in 2016

Spreiding van rijksuitgaven aan cultuur; bedrag per provincie in 2016 Bedrag in miljoenen euro's
ProvincieBedrag in miljoenen
Noord-Holland180,3
Zuid-Holland114,1
Gelderland54,0
Utrecht26,1
Zeeland8,0
Noord-Brabant24,4
Groningen19,2
Overijssel18,1
Limburg14,2
Friesland11,3
Drenthe3,5
Flevoland1,9
Gegevensbank OCW Brontabel als csv (251 bytes)