Provinciale uitgaven aan cultuur

Op basis van gegevens van het CBS, bedragen de uitgaven aan cultuur door de provincies in 2017 246,9 miljoen euro; gemiddeld wordt er per inwoner 14 euro uitgegeven. Het is niet mogelijk om een eenduidig beeld te geven van de ontwikkeling van de provinciale uitgaven. Oorzaak hiervan is dat de afgelopen jaren meerdere keren een definitiewijziging is geweest waardoor de gegevens niet goed op elkaar aansluiten. Ook geven deze CBS-gegevens geen beeld van de volledige cultuuruitgaven, omdat uitgaven aan bibliotheken en cultuureducatie onder andere begrotingsposten worden geboekt. Onderstaand zijn de totale uitgaven aan cultuur weergegeven, evenals de gemiddelde bedragen per inwoner.

Provinciale uitgaven aan cultuur

Provinciale uitgaven aan cultuur bedragen in miljoenen euro's
ProvincieBedrag
Flevoland4,3
Overijssel11,8
Noord Holland10,8
Zeeland10,1
Gelderland41
Utrecht18
Zuid-Holland16,1
Noord-Brabant45
Limburg39
Groningen11
Friesland22,9
Drenthe16,8
CBS Brontabel als csv (235 bytes)
Provinciale uitgaven aan cultuur Bedrag per inwoner
Provinciebedrag
Flevoland11
Overijssel10
Noord Holland4
Zeeland27
Gelderland20
Utrecht14
Zuid-Holland4
Noord-Brabant18
Limburg35
Groningen19
Friesland35
Drenthe34
CBS Brontabel als csv (220 bytes)

Om meer zicht te krijgen in de uitgaven van provincies heeft OCW dit jaar een aanvullende uitvraag gedaan, met het verzoek om de totale cultuuruitgaven verder te specificeren. Van de provincies die op deze oproep hebben gereageerd, wordt hieronder een beeld gegeven van de uitgaven per sector.

Provinciale uitgaven aan cultuur per sector

Provinciale uitgaven aan cultuur per sector bedragen in miljoenen euro's
PodiumkunstenBeeldende kunst en vormgevingFilm en videoLetterkunde - (streek)taalMuseaHistorische archievenArcheologieMonumentenzorgCultuurhistorieBibliothekenCultuureducatieOverig cultuur
Flevoland61162420853900147417222479215482052422232419901143821523310919
Overijssel30336904800005000001631385030847423412133006020337247811040001462000
Noord Holland000001360001504000968125819300002384240250000206000
Zeeland10700003023513000050000284759850590065000137520025134536640947343000697539
Utrecht785000100000003640006620001300003829000241100021420001688000210000
Gelderland2956826713841045000212800010000017550001649800044100067230008000006329205
Zuid-Holland0000005479441386994964221509264016146210
Groningen86725320698418980025357916905651437381500002326200250700021000006110002087619
Friesland2027300150800194000278430045445003651100369800108420001389100306220055180014519300

Cultureel erfgoed en bibliotheken vormen het grootste deel van de totale uitgaven. Dit is verklaarbaar vanuit de wettelijke taken die provincies hebben op deze terreinen. Daarnaast zien we dat er een groot verschil is tussen de provincies, bijvoorbeeld in de aandacht voor podiumkunsten of cultuureducatie.

Gegevensuitvraag OCW Brontabel als csv (1 kB)