Cultuurbereik

De Vrijetijdsomnibus (VTO) van het SCP geeft ons een beeld van het cultuurbereik en de actieve cultuurbeoefening onder de Nederlandse bevolking.

Cultuurbereik, 2012-2016

Cultuurbereik, 2012-2016 Percentage van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder; ten minste 1 keer in twaalf maanden
201220142016
Voorstellingen totaal848484
- Populaire voorstellingen (inclusief film)818282
- Gecanoniseerde voorstellingen383839
Musea495353
Bibliotheken423938
Cultuurbereik totaal898989

Negen op de tien Nederlanders van zes jaar en ouder bezoeken jaarlijks ten minste één keer een culturele voorstelling, tentoonstelling, evenement of instelling.

Het bereik van voorstellingen is het grootst. Met name de categorie populaire voorstellingen (inclusief film) trekt een groot deel van de Nederlanders aan; 82 procent van de Nederlanders heeft ten minste één keer een populaire voorstelling of bijeenkomst bezocht. Dat is twee
keer zoveel als het bereik van gecanoniseerde cultuur.  Verder bezoekt de helft van de bevolking jaarlijks ten minste één keer een museum en ruim een derde een bibliotheek. De cultuurdeelname is tussen 2012 en 2016 stabiel. In de verschillende categorieën zien we wel verschillen. Zo bezoekt een iets groter deel van de bevolking een museum, terwijl het bereik van bibliotheken licht afneemt.

SCP/CBS Brontabel als csv (218 bytes)
Gemiddelde bezoekfrequentie cultuur, 2012-2016 onder de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder
201220142016
Voorstellingen totaal11,110,411
- Populaire voorstellingen (inclusief film)9,68,89,5
- Gecanoniseerde voorstellingen1,61,61,5
Musea1,92,22,1
Bibliotheken4,64,34
Cultuurbereik totaal17,716,917

Gemiddeld bezoekt een Nederlander 17 keer per jaar een voorstelling, tentoonstelling, evenement of instelling . De bezoekfrequentie ligt het hoogste bij populaire voorstellingen (inclusief film), gecanoniseerde voorstellingen worden het minst frequent bezocht. Ook de bezoekfrequentie is tussen 2012 en 2016 stabiel.

SCP/CBS Brontabel als csv (236 bytes)