Cultureel mediagebruik

De Vrijetijdsomnibus (VTO) van het SCP geeft een indicatie van het cultureel mediagebruik in 2014 en 2016. Het gaat om lezen over cultuur in gedrukte media en luisteren of kijken naar cultuur via radio en tv of via internet en sociale media.

Beeld: Things To Make And Do. Uit: Cultuur in Beeld 2017.
Bron: SCP/CBS

Cultureel mediagebruik

Bijna negen op de tien Nederlanders van 12 jaar en ouder komt ten minste één keer per jaar via media in aanraking met cultuur. Het cultuurbereik via de media is daarmee van een vergelijkbare grootte als het ‘live’ cultuurbereik. Wederom zien we dat populaire voorstellingen het grootste bereik kennen. Bij de andere categorieën is het bereik rond de 50 procent. Het bereik via de traditionele kanalen radio en tv is het grootst. Tussen 2014 en 2016 zien we een toenemend aandeel van sociale media en internet, terwijl het bereik van gedrukte media licht afneemt.